Toate categoriile

Cauza Ţehanciuc împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 22 noiembrie 2011 – Suspendarea automată din funcţie în momentul trimiterii în judecată nu încalcă prezumţia de nevinovăţie

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2012, 31

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Având în vedere că instituţia nu a susţinut că reclamantul ar fi comis vreo faptă nelegală şi nu exista nimic în decizie care să dezvăluie vreun raţionament sau prejudecată cu privire la vinovăţia reclamantului referitor la faptele pentru care a fost trimis în judecată, iar suspendarea sa a fost automată în conformitate cu art. 79 din Legea nr. 188/19 ...

Reducerea salariilor cu 25% prin Legea nr. 118/2010 este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie - decizia de inadmisibilitate în cauzele Felicia Mihăieș și Adrian Gavril Senteș c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2012, 07

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 6 decembrie 2011 în cauzele Felicia Mihăieș împotriva României (cererea nr. 44232/11) și Adrian Gavril Senteș împotriva României (cererea nr. 44605/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor articolului 1 din Protocolul Adițion ...

Cauza Erimescu împotriva României, decizie de inadmisibilitate din 18 ianuarie 2011 – Motivarea corespunzătoare a prelungirii sau menţinerii arestării preventive

JurisClasor CEDO - Decembrie 2011, 31

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Chiar și în condițiile care unele dintre deciziile care au menținut arestarea preventivă a reclamantului au repetat motivele deciziilor anterioare, Curtea a observat că aceste decizii au fost pronunțate într-un interval relativ scurt de timp, respectiv 6 luni. Nu poate fi considerat că motivarea inițială ar fi devenit lipsită de relevanță în această perioadă de ti ...

Obligaţia statului de a proteja dreptul la viaţă al persoanei aflate în custodia sa - cauza Predică împotriva României

JurisClasor CEDO - Decembrie 2011, 09

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Hotărâri importante

Lipsa unei anchete efective şi aprofundate capabile să ducă la lămurirea circumstanţelor decesului unei persoane aflate în custodia statului, la identificarea şi, dacă se impune, la pedepsirea celor responsabili, încalcă prevederile articolului 2 (dreptul la viaţă) sub aspect material şi procedural şi ale articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia Europe ...

Cauza Andrei Iulian Roşca c. României – Renunţarea inculpatului la cererea de ascultare a unor martori şi înlăturarea motivată de către instanţă a depoziţiei unor martori ce şi-au schimbat declaraţiile nu au încălcat dreptul la un proces echitabil

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 30

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri importante

Curtea a apreciat în hotărârea din 3 mai 2011[1] pronunţată în cauza Andrei Iulian Roşca împotriva României că prin declarația făcută de către reclamant, prin intermediul avocatului său, în fața jurisdicției competente, că nu înțelege să își mențină cererea de audiere a celor doi martori, acesta s-a expus în mod conștient r ...

Cauza Adrian Constantin împotriva României - Dreptul de a fi informat asupra acuzației în materie penală implică nu numai faptele materiale, ci şi calificarea juridică

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 30

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri importante

Actul de acuzare joacă un rol determinat în cadrul urmăririi penale: având în vedere semnificația sa, persoana vizată este oficial informată în scris de temeiul juridic și factual al infracțiunilor care îi sunt imputate. Art. 6 par. 3 recunoaște acuzatului dreptul de a fi informat nu numai asupra cauzei acuzației, adică în privinţa faptelor material ...

Jurisprudenţa CEDO privind stocarea datelor cu caracter personal. Evidențele poliției judiciare și Sistemul Informatic Schengen (SIS)

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 13

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri relevante

Potrivit situației de fapt reținute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Khelili c. Elveției[1], reclamanta, în urma unui control al poliției efectuat în 1993, a fost descoperită având asupra sa o carte de vizită care conținea următorul text: „Femeie frumoasă, rafinată, în vârstă de 30 de ani, așteaptă un prieten pentru a ieși ...

Regula unanimităţii în materia acţiunii în revendicare a unui bun aflat în coproprietate. Jurisprudenţa CEDO şi reglementarea noului Cod civil

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 31

Autor: Carla Alexandra Anghelescu
Categorie: Articole de specialitate

Regula unanimităţii în materia acţiunii în revendicare a unui bun aflat în coproprietate nu încalcă art. 6 alin. 1 din Convenţie decât în măsura în care se dovedește a fi aplicată automat, strict și fără o analiză a circumstanţelor concrete ale cauzei. Jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg a determinat modificarea concepţiei în ac ...

Principiul publicităţii procesului civil ca garanţie a dreptului fundamental la un proces echitabil – cauza AGVPS Bacău împotriva României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 31

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Hotărâri importante

Absența publicității ședinței de judecată a cererii având ca obiect dizolvarea unei persoane juridice, în lipsa unei dispoziții legale în acest sens sau a unei justificări pertinente, încalcă dreptul părţilor la un proces echitabil. Importanţa principiului publicităţii şedinţei de judecată, ca garanţie a dreptului la un proces echitabil, şi multitudi ...

Statistici recente privind situaţia României la CEDO. Prezentare selectivă a cauzelor pendinte

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 31

Autor: Ionut Militaru
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Pentru anul 2011 bugetul Curţii se ridică la peste 58,5 milioane de euro, fiind finanţat din contribuţia celor 47 de state ale Consiliului Europei, în funcţie de criterii bazate pe populaţie şi puterea de cumpărare a banilor. Pentru anul 2011, contribuţia României la Consiliul Europei a fost de 2.384.936 EUR din totalul de 211,4 milioane. La Grefa Curţii sunt angajaţi 36 ...

<<<910111213141516>