Toate categoriile

Lipsa unei „speranţe legitime” în cazul recalculării pensiilor. Efectele jurisprudenţei divergente - Decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru David şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 30

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Pretențiile reclamanţilor, care priveau modalitatea în care pensiile lor au fost calculate, nu pot fi considerate ca având o bază suficientă în jurisprudenţa internă, cât timp interpretarea dată de instanțe materiei a fost divergentă, cum reiese din decizia nr. 40/2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în inte ...

Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României – Dreptul la liberă asociere al clericilor şi principiul autonomiei cultelor

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 24

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Hotărâri importante

Respingerea cererii de înregistrare a sindicatului format preponderent din clerici din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, pe motivul necesității respectării principiului autonomiei cultelor, fără o analiză a proporţionalităţii măsurii din perspectiva raporturilor juridice de muncă dintre preoţi şi BOR şi insuficienţa argumentelor pentru a justifica respingerea cererii, ...

Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României - Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 13

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri importante

Situaţia de fapt Din versiunea concordantă a situaţiei de fapt, astfel cum a fost prezentată Curţii de către reclamant şi de către Guvern,[1] reiese că pe data de 16 iulie 2003, reclamantul, ofiţer de poliţie judiciară, a fost informat că trebuie să se prezinte la Parchetul Naţional Anticorupţie[2] („P.N.A.”), fără a i se da informaţii suplimentare. Reclama ...

Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 11

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012 în cauza Ionel Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind re ...

Cauza Giuran c. Romaniei - Recursul in anulare ca remediu pentru erorile judiciare in materie penala

JurisClasor CEDO - Martie 2012, 15

Categorie: Hotărâri importante

Neîncălcarea art. 6 par. 1, reţinându-se că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a realizat în procedura căii extraordinare de atac a recursului în anulare un echilibru între interesele părţilor şi înfăpturirea justiţiei, redeschiderea procedurii urmărind îndreptarea unei erori judiciare. Hotărârea Curţii Europene reprezintă o excepţie de la jurisprudenţa const ...

Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu și alții c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2012, 05

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, ca inadmisibile, în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, plângerile referitoare la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, coroborat cu art. 14 din Convenţie. Totuşi, Curtea a amânat examinarea plângerii reclamantelor, în ce privește încălcarea drepturilor protejate d ...

Măsura ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar. Competenţa instanţelor interne şi analiza jurisprudenţei CEDO

JurisClasor CEDO - Februarie 2012, 29

Autor: Ionut Militaru, Sorin Vasilescu
Categorie: Articole de specialitate

1. Aspecte introductive Impactul social al măsurii ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi practica neunitară a instanţelor judecătoreşti ne-au determinat să realizăm acest studiu cu privire la modul de aplicare a prevederilor art. 64 din O.U.G. nr. 195/2002[1] privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul că au existat situaţii în care cererile ...

Cauza Iorga şi alţii împotriva României – Decesul în penitenciar al unui deţinut condamnat la pedeapsa închisorii contravenţionale

JurisClasor CEDO - Februarie 2012, 22

Autor: Mădălina Morariu
Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea articolului 2 din Convenţie sub aspect material – supraveghere defectuoasă imputabilă gardienilor şi neacordarea îngrijirilor medicale cu diligenţă sporită. Încălcarea articolului 2 din Convenţie sub aspect procedural – anchetă inefectivă realizată de parchetul militar, finalizată cu neînceperea urmăririi penale faţă de cadrele mi ...

Citirea declaraţiilor date în timpul urmăririi penale şi dreptul acuzatului de a interoga martorii acuzării. Cauza Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului Unit

JurisClasor CEDO - Februarie 2012, 15

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Articole de specialitate

Existenţa unui motiv întemeiat pentru absenţa martorului este o întrebare preliminară care necesită un răspuns înainte de a se analiza dacă declaraţia martorului este temeiul exclusiv sau determinant pentru pronunţarea condamnării. Atunci când o declaraţie dată în faza urmăririi penale este citită în şedinţă publică, fără ca martorul să dea ...

Cauza Tănăsoaica împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 13 decembrie 2011 – Obligaţia jurnaliştilor în cazul publicării informaţiilor obţinute de la terţe persoane

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2012, 31

Autor: Carla Alexandra Anghelescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Curtea a stabilit că protecţia oferită jurnaliştilor de art. 10 din Convenţie este subordonată condiţiei exercitării dreptului cu bună-credinţă, în sensul de a comunica informaţii în acord cu respectarea deontologiei jurnalistice care, în cazul furnizării de informaţii de către terţe persoane, presupune o mai mare rigoare şi o atenţie deosebită înainte ...

<<<8910111213141516>