Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. Romania


Reclamantul: Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu
Statul parat: Romania
Numar cerere: 47848/08
Emitent: Sectia 3
Data pronuntarii: 2014-07-17
Cuvinte cheie: art. 2 din Convenţie art. 13 din Convenţie art. 34 din Convenţie lipsa calităţii de victimă incompatibilitate ratione personae locus standi drept de reprezentare victimă directă victimă indirectă victimă potenială actio popularis Centrul de Resurse Juridice ter intervenient dreptul la viaă obligaţii pozitive anchetă oficială efectivă administrarea probatoriului soluţie de netrimitere în judecată protecţia integrităţii fizice handicap persoană vulnerabilă internare medicală asistenă medicală tratament medical condiţii de igienă privare de libertate Legea nr. 487/2002 curator special plasament protecţia copilului obligaţii pozitive expertizã medico-legală asistenţă juridicã autoritatea tutelară deficienţă de funcţionare sistemică măsuri generale

Solutii

Rezumat hotarare

Forma sintetizata in limba romana

Analiza raspunderii si a consecintelor
Niciun document nu a fost incarcat pentru aceasta sectiune.
Niciun document nu a fost incarcat pentru aceasta sectiune.