Toate categoriile

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în ipoteza unui număr limitat de decizii irevocabile pronunţate în sens contrar jurisprudenţei constante a aceleiaşi curţi de apel – decizia de inadmisibilitate în cauza Tivodar c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 23

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

La data de 2 octombrie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat decizia de inadmisibilitate în cauza Tivodar împotriva României, constatând neîncălcarea de către statul român a prevederilor articolului 6 paragraf 1 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, în materia recalculării pensiilor ca urmare a intr ...

Încălcarea principiului nediscriminării şi a dreptului la viaţă privată prin refuzul acordării concediului parental militarilor de sex masculin - cauza Hulea c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 06

Autor: Roxana Călin
Categorie: Hotărâri importante

În hotărârea din 2 octombrie 2012 pronunţată în cauza Hulea împotriva României, nedefinitivă (cererea nr. 3341/05), reclamantul s-a plâns de refuzul autorităţilor naţionale de a-i acorda concediu parental pe motiv de apartenenţă la sexul masculin, cu toate că era angajat al armatei.           Situaţia de ...

Restituirea către comunităţile religioase a unor bunuri naţionalizate – cauza Arhiepiscopia Romano-catolică Alba Iulia c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 03

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Hotărâri importante

La data de 25 septembrie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea (nedefinitivă) în cauza Arhiepiscopia Romano-catolică Alba Iulia împotriva României, prin care Curtea a constatat încălcarea de către statul român a articolului 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie.   Potrivit situaţiei de fapt reţinute de C ...

Caracterul rezonabil al eşalonării plăţii drepturilor salariale recunoscute prin hotărâri judecătoreşti interne – decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 29

Autor: Gabriel Caian
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate a Curţii Europene a Drepturilor Omului din data de 4 septembrie 2012 pronunţată în cauza Dumitru şi alţii c. României (cererea nr. 57265/08), au fost respinse plângerile formulate de trei magistraţi români, prin care aceştia invocau plata cu întârziere de către Statul Român a drepturilor lor salariale recunoscute ...

Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluții divergente determinate de modul în care instanțele au apreciat circumstanțele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Stana Neghea şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 28

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din 11 septembrie 2012, din cauza Stana Neghea şi alţi 6 reclamanţi împotriva României (cererea nr. 28699/09), are ca obiect plângerile mai multor foşti ingineri proiectanți, care au primit, de-a lungul carierei profesionale o parte semnificativă a retribuțiilor lunare în acord global, conform art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuiri ...

Tratament medical corespunzător, legalitatea arestării preventive, respectarea dreptului la un proces echitabil - decizia de inadmisibilitate în cauza Tender c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 26

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate parțială din data de 12 iunie 2012, pronunțată în cauza Tender c. României, Curtea a respins plângerea reclamantului privind încălcarea articolelor 3, 5 și 6 din Convenție și a hotărât comunicarea către Guvernul pârât a capătului de cerere referitor la încălcarea art. 8 din Convenție prin interceptăril ...

Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Ioan Radu şi alţi 30 de reclamanţi c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 25

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din 11 septembrie 2012, din cauza Ioan Radu şi alţi 30 de reclamanţi împotriva României (cererea nr. 35526/09), are ca obiect plângerile foştilor salariaţi ai S.C. Petrom S.A., societate cu capital mixt, privat şi public, concediaţi în perioada 2005-2007, alături de mai multe mii de angajaţi din întreaga ţară, pe fondul unui am ...

Legea nr. 221/2009. Despăgubirile pentru prejudiciile morale privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora - decizia de inadmisibilitate în cauza Nastaca Dolca şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 24

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Potrivit deciziei de inadmisibilitate din 4 septembrie 2012, din cauza Nastaca Dolca şi alţii împotriva României (cererea nr. 59282/11), reclamanta a formulat acţiune în instanţă, în temeiul Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989[1], so ...

Privarea de bun în procedura vânzării silite la licitaţie publică. Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - cauza Kanala c. Slovaciei

JurisClasor CEDO - August 2012, 31

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza Kanala c. Slovaciei[1], conform situaţiei de fapt reţinute de Curte, reclamantul achiziţionase un bun prin licitaţie publică la preţul de 560.000 de coroane (SKK) în anul 1991, o parte a sumei provenind dintr-un credit bancar. În anul 1992 reclamantul a mai investit în renovarea construcţiei suma de 190.000 SKK provenită tot dintr-un credit bancar. Printr ...

Desfacerea contractului de muncă pentru absenţă prelungită de la serviciu din pricina arestării preventive - decizia de inadmisibilitate în cauza Teodor Octavian Tripon împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2012, 27

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Potrivit deciziei de inadmisibilitate din 7 februarie 2012 din cauza Teodor Octavian Tripon împotriva României (cererea nr. 27062/04), reclamantul, angajat în funcţia de controlor vamal, a fost arestat preventiv la 21 septembrie 2001, împreună cu alţi șase colegi, pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. Judecători ...

<<<67891011121314>>>