Toate categoriile

Refuzul autorităţilor de a prelungi o viză de şedere în România pentru o persoană de cetăţenie turcă – decizia de inadmisibilitate în cauza Ali Çakir c. României

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2012, 28

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Potrivit deciziei de inadmisibilitate din 13 noiembrie 2012 pronunţate în cauza Ali Çakir c. României, cererea nr. 13077/05, reclamantul, de cetăţenie turcă, a invocat articolul 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pentru a se plânge de refuzul autorităţilor române de a-i prelungi un permis de şedere în România, ceea ce ar reprezenta ...

Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluţii divergente determinate de modul în care instanţele au apreciat circumstanţele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Ana Maria Frimu şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2012, 27

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 13 noiembrie 2012 în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia Gheţu împotriva României (nr. 45312/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 6 şi 14 din Convenţie, sub aspectul pretinsei ...

Lipsa unei anchete efective privind relele tratamente aplicate de poliţie şi încălcarea procedurii penale privind aducerea cu mandat la sediul parchetului în vederea ascultării - cauza Ghiurău c. României

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2012, 25

Autor: Lavinia Cîrciumaru
Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 3 din Convenţie întrucât autorităţile nu au desfăşurat o anchetă efectivă în privinţa acuzaţiilor reclamantului că a fost supus unor rele tratamente de către poliţişti. Încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie ca urmare a constatării încălcării procedurii penale privind aducerea cu mandat a reclamantului la parchet în v ...

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în ipoteza unui număr limitat de decizii irevocabile pronunţate în sens contrar jurisprudenţei constante a aceleiaşi curţi de apel – decizia de inadmisibilitate în cauza Tivodar c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 23

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

La data de 2 octombrie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat decizia de inadmisibilitate în cauza Tivodar împotriva României, constatând neîncălcarea de către statul român a prevederilor articolului 6 paragraf 1 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, în materia recalculării pensiilor ca urmare a intr ...

Încălcarea principiului nediscriminării şi a dreptului la viaţă privată prin refuzul acordării concediului parental militarilor de sex masculin - cauza Hulea c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 06

Autor: Roxana Călin
Categorie: Hotărâri importante

În hotărârea din 2 octombrie 2012 pronunţată în cauza Hulea împotriva României, nedefinitivă (cererea nr. 3341/05), reclamantul s-a plâns de refuzul autorităţilor naţionale de a-i acorda concediu parental pe motiv de apartenenţă la sexul masculin, cu toate că era angajat al armatei.           Situaţia de ...

Restituirea către comunităţile religioase a unor bunuri naţionalizate – cauza Arhiepiscopia Romano-catolică Alba Iulia c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 03

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Hotărâri importante

La data de 25 septembrie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea (nedefinitivă) în cauza Arhiepiscopia Romano-catolică Alba Iulia împotriva României, prin care Curtea a constatat încălcarea de către statul român a articolului 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie.   Potrivit situaţiei de fapt reţinute de C ...

Caracterul rezonabil al eşalonării plăţii drepturilor salariale recunoscute prin hotărâri judecătoreşti interne – decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 29

Autor: Gabriel Caian
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate a Curţii Europene a Drepturilor Omului din data de 4 septembrie 2012 pronunţată în cauza Dumitru şi alţii c. României (cererea nr. 57265/08), au fost respinse plângerile formulate de trei magistraţi români, prin care aceştia invocau plata cu întârziere de către Statul Român a drepturilor lor salariale recunoscute ...

Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluții divergente determinate de modul în care instanțele au apreciat circumstanțele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Stana Neghea şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 28

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din 11 septembrie 2012, din cauza Stana Neghea şi alţi 6 reclamanţi împotriva României (cererea nr. 28699/09), are ca obiect plângerile mai multor foşti ingineri proiectanți, care au primit, de-a lungul carierei profesionale o parte semnificativă a retribuțiilor lunare în acord global, conform art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuiri ...

Tratament medical corespunzător, legalitatea arestării preventive, respectarea dreptului la un proces echitabil - decizia de inadmisibilitate în cauza Tender c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 26

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate parțială din data de 12 iunie 2012, pronunțată în cauza Tender c. României, Curtea a respins plângerea reclamantului privind încălcarea articolelor 3, 5 și 6 din Convenție și a hotărât comunicarea către Guvernul pârât a capătului de cerere referitor la încălcarea art. 8 din Convenție prin interceptăril ...

Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Ioan Radu şi alţi 30 de reclamanţi c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 25

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din 11 septembrie 2012, din cauza Ioan Radu şi alţi 30 de reclamanţi împotriva României (cererea nr. 35526/09), are ca obiect plângerile foştilor salariaţi ai S.C. Petrom S.A., societate cu capital mixt, privat şi public, concediaţi în perioada 2005-2007, alături de mai multe mii de angajaţi din întreaga ţară, pe fondul unui am ...

<<<67891011121314>>>