Toate categoriile

Soare şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 2 sub aspect material (întrucât nu s-a demonstrat că forţa potenţial letală utilizată împotriva primului reclamant de către poliţişti a fost «absolut necesară», strict «proporţională» şi că a urmărit unul din scopurile prevăzute de art. 2 par. 2) şi procedural (autorităţile române nu şi-au îndeplinit obligaţia procedura ...

Bilanţul procedurii CEDO de filtrare a plângerilor inadmisibile

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Ionut Militaru
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă Curtea de la Strasbourg este eficienta filtrare a numărului foarte mare de plângeri inadmisibile cu care este sesizată în fiecare an. Potrivit unui comunicat de presă din 21.07.2011 (FR, EN), se estimează că până la 90% din cererile înregistrate la grefa Curţii sunt declarate inadmisibile. De-a lungul anilo ...

Marius Emberland, The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford University Press, 2006

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Mihai Şandru
Categorie: Recenzii

Scopul principal al lucrării este analiza jurisprudenţei şi a doctrinei Curţii  Europene a Drepturilor Omului în acţiunile introduse de către/împotriva societăţilor comerciale. Autorul[1] se întreabă dacă nu suntem în prezenţa unui paradox: societăţile comerciale sub protecţia drepturilor omului. Paradoxul principal provine din această provocare: Curte ...

Acţiunea în evacuare întemeiată pe O.U.G. nr. 40/1999 din prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Interpretarea şi aplicarea art. 6 din O.U.G. nr. 40/1999

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 08

Autor: Andreea Vasile, Ionuţ Militaru
Categorie: Articole de specialitate

On ne peut pas retenir une inaplicabilité de plano des dispositions de l`article 6 de l`Ordonnance d`urgence du Gouvernement no 40/1999, mais on peut apprecier - le cas échéant -, tenant compte des conditions dans lesquelles les parties ont eu ou non la possibilitée effective de négocier, s`il existe ou non une violation des prérogatives du droit de prop ...

Probaţiunea în materia infracţiunilor de corupţie. Provocarea. Martorul "denunţător"

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 08

Autor: Amalia-Cecilia Moleanu
Categorie: Articole de specialitate

The following paper deals with certain issues concerning the rights to a fair trial, such as presumption of innocence, principle of „equality of arms”, assessment of the evidence, and expose the evolution of national and European case-law and also the requirements derived from the European Convention on Human Rights. The relevant case-law reveals difficulties in assessing the evid ...

Măsurile de protecţie a minorilor din prisma jurisprudenţei Curții Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 07

Autor: Iolanda Agafiţei
Categorie: Articole de specialitate

 1. Respectarea dreptului la viaţa de familie. Reglementare Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale[1] impune statelor semnatare o obligaţie de a garanta persoanelor care se află sub jurisdicţia lor exerciţiul deplin al drepturilor fundamentale consacrate de textul Convenţiei, acestea fiind extinse de o manieră progresivă printr- ...

Dreptul la un proces echitabil şi la prezumţia de nevinovăţie (art. 6 CEDO): Încălcarea Convenţiei prin condamnarea pentru denunţare calomnioasă rezultată „în mod necesar” dintr-o soluţie de netrimitere în judecată

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 03

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza  Klouvi c. Franţei (hotărârea din 30 iunie 2011, nr. 30754/03), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că au fost încălcate dreptul la un proces echitabil şi dreptul la prezumţia de nevinovăţie (art. 6 par. 1 şi art. 6 par. 2 din Convenţie) prin condamnarea unei persoane pentru denunţare calomnioasă după ce plângerea sa pentru hărţui ...

Dreptul la divorţ (art. 6, 8 şi 12 CEDO): Imposibilitatea unei persoane de a se recăsători izvorâtă din refuzul pronunţării divorţului pentru prima căsătorie

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 21

Autor: Lavinia Cîrciumaru, Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza CEDO Ivanov şi Petrova c. Bulgariei, hotărârea din 14 iunie 2011, cererea nr. 15001/04, Secţia a IV-a a constatat neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie şi a respins ca inadmisibile capetele de cerere privind art. 8, 12 şi 13 din Convenţie. În fapt, după ce s-au căsătorit în anul 1986, în timpul studenţiei, reclamantul şi soţia sa s- ...

Maria Atanasiu şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 21

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie. Lipsa de răspuns a autorităţilor administrative la cererile de restituire introduse în temeiul Legilor nr. 112/1995 şi nr. 10/2001, la care se adaugă lipsa, în perioada menţionată mai sus, a unei căi de atac, le‑a făcut pe doamnele A. şi P. să suporte o sarcină disproporţionată, aducându‑se astfel atingere substanţei ...

Raportul anual pentru 2010 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 16

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) anunţă apariţia Raportului anual ce analizează situaţia drepturilor fundamentale la nivelul UE, în 2010, prezentând în linii mari principalele evoluţii juridice şi politice la nivel european şi naţional. Raportul redă, totodată, şi angajamentele internaţionale în materie de drepturi fundamentale ...

<<<111213141516>