Toate categoriile

Scurte observaţii cu privire la dreptul de acces la instanţă după pronunţarea hotărârii CEDO în cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Roxana Lăcătuşu
Categorie: Articole de specialitate

Prin hotărârea pronunţată la data de 26 iulie 2011 în cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu c. României (cererea nr. 9718/03), Curtea Europeană a Drepturilor Omului aduce în discuţie o serie de principii în ceea ce priveşte dreptul de acces la instanţă prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, cu o relevanţă deosebită &icir ...

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Imparţialitatea judecătorului cauzei

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În hotărârea CEDO pronunţată în data de 26 aprilie 2011 în cauza Steulet c. Elveţiei (cererea nr. 31351/06), Curtea s-a pronunţat cu privire la imparţialitatea unui judecător care a calificat în cadrul unei decizii jurisdicţionale drept „şicanatoare” plângerea penală introdusă de o persoană. Curtea a statuat că soluţia dată de acela ...

Soare şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 2 sub aspect material (întrucât nu s-a demonstrat că forţa potenţial letală utilizată împotriva primului reclamant de către poliţişti a fost «absolut necesară», strict «proporţională» şi că a urmărit unul din scopurile prevăzute de art. 2 par. 2) şi procedural (autorităţile române nu şi-au îndeplinit obligaţia procedura ...

Bilanţul procedurii CEDO de filtrare a plângerilor inadmisibile

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Ionut Militaru
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă Curtea de la Strasbourg este eficienta filtrare a numărului foarte mare de plângeri inadmisibile cu care este sesizată în fiecare an. Potrivit unui comunicat de presă din 21.07.2011 (FR, EN), se estimează că până la 90% din cererile înregistrate la grefa Curţii sunt declarate inadmisibile. De-a lungul anilo ...

Marius Emberland, The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford University Press, 2006

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Mihai Şandru
Categorie: Recenzii

Scopul principal al lucrării este analiza jurisprudenţei şi a doctrinei Curţii  Europene a Drepturilor Omului în acţiunile introduse de către/împotriva societăţilor comerciale. Autorul[1] se întreabă dacă nu suntem în prezenţa unui paradox: societăţile comerciale sub protecţia drepturilor omului. Paradoxul principal provine din această provocare: Curte ...

Acţiunea în evacuare întemeiată pe O.U.G. nr. 40/1999 din prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Interpretarea şi aplicarea art. 6 din O.U.G. nr. 40/1999

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 08

Autor: Andreea Vasile, Ionuţ Militaru
Categorie: Articole de specialitate

On ne peut pas retenir une inaplicabilité de plano des dispositions de l`article 6 de l`Ordonnance d`urgence du Gouvernement no 40/1999, mais on peut apprecier - le cas échéant -, tenant compte des conditions dans lesquelles les parties ont eu ou non la possibilitée effective de négocier, s`il existe ou non une violation des prérogatives du droit de prop ...

Probaţiunea în materia infracţiunilor de corupţie. Provocarea. Martorul "denunţător"

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 08

Autor: Amalia-Cecilia Moleanu
Categorie: Articole de specialitate

The following paper deals with certain issues concerning the rights to a fair trial, such as presumption of innocence, principle of „equality of arms”, assessment of the evidence, and expose the evolution of national and European case-law and also the requirements derived from the European Convention on Human Rights. The relevant case-law reveals difficulties in assessing the evid ...

Măsurile de protecţie a minorilor din prisma jurisprudenţei Curții Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 07

Autor: Iolanda Agafiţei
Categorie: Articole de specialitate

 1. Respectarea dreptului la viaţa de familie. Reglementare Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale[1] impune statelor semnatare o obligaţie de a garanta persoanelor care se află sub jurisdicţia lor exerciţiul deplin al drepturilor fundamentale consacrate de textul Convenţiei, acestea fiind extinse de o manieră progresivă printr- ...

Dreptul la un proces echitabil şi la prezumţia de nevinovăţie (art. 6 CEDO): Încălcarea Convenţiei prin condamnarea pentru denunţare calomnioasă rezultată „în mod necesar” dintr-o soluţie de netrimitere în judecată

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 03

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza  Klouvi c. Franţei (hotărârea din 30 iunie 2011, nr. 30754/03), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că au fost încălcate dreptul la un proces echitabil şi dreptul la prezumţia de nevinovăţie (art. 6 par. 1 şi art. 6 par. 2 din Convenţie) prin condamnarea unei persoane pentru denunţare calomnioasă după ce plângerea sa pentru hărţui ...

Dreptul la divorţ (art. 6, 8 şi 12 CEDO): Imposibilitatea unei persoane de a se recăsători izvorâtă din refuzul pronunţării divorţului pentru prima căsătorie

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 21

Autor: Lavinia Cîrciumaru, Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza CEDO Ivanov şi Petrova c. Bulgariei, hotărârea din 14 iunie 2011, cererea nr. 15001/04, Secţia a IV-a a constatat neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie şi a respins ca inadmisibile capetele de cerere privind art. 8, 12 şi 13 din Convenţie. În fapt, după ce s-au căsătorit în anul 1986, în timpul studenţiei, reclamantul şi soţia sa s- ...

<<<111213141516>