Toate categoriile

Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Brîndușa Cimbru și alţi 413 reclamanţi c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 05

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din 12 februarie 2013, pronunţată în cauza Brîndușa Cimbru și alţi 413 reclamanţi împotriva României (cererea nr. 2665/06), are ca obiect plângerea formulată de salariaţi sau de foști salariaţi ai S.C. Petrom S.A., S.C. Petromservice S.A. etc., cărora le-au fost respinse irevocabil cererile de obligare a angajatorului la plata ...

Interzicerea supunerii unei persoane la tratamente inumane şi degradante şi respectarea vieţii private – expunerea în public a persoanei arestate purtând cătuşe - decizia de inadmisibilitate în cauza Costiniu c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 05

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

O plângere privind încălcarea drepturilor garantate prin articolul 3 (interzicerea torturii) şi articolul 8 (dreptul la respectarea vieţii private) din Convenţie nu poate fi introdusă direct în faţa Curţii Europene fără ca persoana interesată să se adreseze mai întâi autorităţilor naţionale.   În esenţă, prin decizia din data de 19 fe ...

Reforma sistemului de pensii. Naţionalizarea activelor fondurilor de pensii private. Opţiunea cotizanţilor unui fond privat între redirecţionarea automată către sistemul pensiilor publice sau rămânerea ca membri ai fondurilor private - decizia de inadmisibilitate din cauza E.B. (nr. 2) c. Ungariei

JurisClasor CEDO - Februarie 2013, 17

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Hotărâri relevante

  Prin decizia din 15 ianuarie 2013, din cauza E.B. (nr.2) c. Ungariei (cererea nr. 34929/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, ca inadmisibilă, o plângere vizând în fapt reforma sistemului de pensii din Ungaria, realizată printr-o lege din anul 2010 şi susţinerea potrivit căreia această nouă legislaţie a confiscat, în profitul statului, co ...

Judecător al Curţii Supreme exclus din corpul magistraţilor printr-o procedură disciplinară nelegală. Lipsa de independenţă şi imparţialitate a Consiliului Superior de Justiţie şi a instanţei de control judiciar - încălcarea art. 6 şi 8 din Convenţie - cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei

JurisClasor CEDO - Februarie 2013, 12

Autor: Vasile Bozeşan, Dragoş Călin, Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

Prin hotărârea din 9 ianuarie 2013 pronunţată în cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei (cererea nr. 21722/11), Curtea a constatat atât încălcarea art. 6 din Convenţie prin faptul că reclamantul - judecător al Curţii Supreme - nu a beneficiat de garanţiile privind “independenţa şi imparţialitatea instanţei” în procedura disciplinară desfăşura ...

Obligarea la plata daunelor morale pentru afirmaţii calomnioase urmărea un scop legitim-apărarea reputaţiei altei persoane-şi era necesară într-o societate democratică - decizia de inadmisibilitate în cauza Mugur Cristian Ciuvică c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2013, 07

Autor: Gabriel Caian
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate a Curţii Europene a Drepturilor Omului, din data de 15 ianuarie 2013, a fost respinsă plângerea formulată de reclamantul Mugur Cristian Ciuvică (nr. 29672/05), prin care acesta invoca încălcarea libertăţii sale de exprimare, consacrată de art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin aceea că a fost obligat de instanţele rom&a ...

Malpraxis medical. Lipsa consimţământului scris al pacientei şi omisiunea medicului de a informa adecvat pacienta asupra riscurilor procedurii medicale - încălcarea art. 8 din Convenţie - cauza Csoma c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2013, 04

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

Prin hotărârea din 15 ianuarie 2013 pronunţată în cauza Csoma c. României (cererea nr. 8759/05), Curtea a constatat încălcarea art. 8 din Convenţie prin faptul că, pe de o parte, pacienta nu a fost complet informată cu privire la riscurile intervenţiei medicale, nu s-a obţinut consimţământul scris al acesteia, s-a omis efectuarea testelor pre-operative ob ...

Prezenţa arestatului la judecarea cauzei. Asigurarea condiţiilor de deţinere compatibile cu respectarea demnităţii umane. Prezumţia de nevinovăţie–comunicat de presă al Parchetului. Respectarea vieţii private–difuzarea imaginii persoanei arestate purtând cătuşe-cauza Catană c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2013, 31

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Hotărâri importante

Suprapopularea carcerală şi posibilităţile limitate de efectuare a igienei încalcă prevederile articolului 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (interzicerea torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante). Neasigurarea participării persoanei arestate la judecarea recursului privind măsura privativă de libertate nesocoteşte prevederile articolului 5 p ...

Neexecutarea sau executarea cu întârziere a unor hotărâri judecătoreşti, justificată de circumstanţele particulare ale litigiilor privind F.N.I. - decizia de inadmisibilitate în cauza Albert şi alţi 361 reclamanţi c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2013, 23

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti poate fi considerată ca rezonabilă în funcţie de complexitatea procedurii, atitudinea părţilor şi a autorităţilor naţionale implicate, precum şi obiectul hotărârii judecătoreşti de executat, şi nu încalcă prevederile articolului 6 paragraful 1 (dreptul de acces la instanţă) din Convenţia ...

Absenţa oricărui indiciu de arbitrariu în procedurile naţionale – decizia de inadmisibilitate parţială în cauzele reunite Victor Atanasie Stănculescu c. României şi Mihai Chiţac c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2013, 10

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate parţială din 03 iulie 2012 pronunţată în cauzele reunite Stănculescu c. României (cererea nr. 22555/09) şi Chiţac c. României (cererea nr.42204/09) Curtea a respins, ca inadmisibile, plângerile reclamanţilor privind încălcarea articolelor 6 (par.1,2,3 lit. b şi d), 7, 13, 14 (coroborat cu articolele 6, 7 şi 3)  din Co ...

Lipsa accesului la dosarul cauzei la judecarea prelungirii arestării preventive şi încălcarea principiului contradictorialităţii – cauza Cioinea c. României

JurisClasor CEDO - Decembrie 2012, 31

Autor: Cristinel Ghigheci
Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 5 par. 3 şi 4 din Convenţie, deoarece instanţele interne nu au motivat corespunzător prelungirea măsurii arestării preventive, nu au permis apărătorilor reclamantului să studieze dosarul de urmărire penală şi au dispus prelungirea măsurii arestării preventive a reclamantului fără a pune acest lucru în discuţia părţilor.   1. Situaţia de f ...

<<<5678910111213>>>