Clasorul de jurisprudenţă CEDO online

Proiectul „JurisClasor CEDO” reprezintă o iniţiativă a autorilor culegerii de jurisprudenţă „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”, iniţiativă pusă în practică de Editura Universitară, care deţine drepturile de autor asupra lucrării, protejate de legislaţia internă şi internaţională (copyright), în colaborare cu Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului.

Proiectul cuprinde două secţiuni distincte, respectiv o revistă online în care sunt publicate articole de specialitate, hotărâri importante pronunţate de CEDO împotriva României, hotărâri relevante pentru dreptul intern, pronunţate şi împotriva altor state, decizii de inadmisibilitate, noutăţi privind drepturile omului, recenzii ş.a.m.d., precum  şi o bază de date cu motor de căutare în funcţie de diverse criterii.

Scopul bazei de date este reprezentat de publicarea online a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română. În principal, vor fi introduse hotărârile în cauzele împotriva României, iar pe măsura dezvoltării proiectului, vor fi introduse şi cauze împotriva altor state, traduse în limba română. 

Utilitatea practică a clasorului de jurisprudenţă online rezidă în faptul că sunt tratate toate hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea europeană în cauzele împotriva României,  inclusiv cele nepublicate în Monitorul Oficial al României şi cele pentru care nu s-a realizat o traducere neoficială la care cei interesaţi să poată avea acces. Baza de date conţine şi hotărârile pronunţate în anul în curs, iar pe viitor jurisprudenţa va fi actualizată la câteva zile de la pronunţarea de noi hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Detalii

Hotărâri importante

Cauza Vartic c. României (nr. 2), hotărârea Secţiei a III-a din 17 decembrie 2013 (cererea nr. 14150/08): Încălcarea art. 9 din Convenţie întrucât autorităţile naţionale nu au asigurat reclamantului o dietă vegetariană în acord cu exigenţele religiei budiste practicate de acesta. Neîncălcarea art. 3 din Convenţie, autorităţile naţionale asigurând reclamantului un tratament medical adecvat afecţiunilor sale. 1. Situaţia de fapt În prezent reclamantul este deţinut în Penitenciarul Jilava fiind în executarea unei pedepse de 25 ani. În perioadele 30 aprilie -12 mai 1998 şi respectiv 09-21 februarie 2009 a fost încarcerat în Penitenciarul Rahova. La 18 a ... [Citeste]

Aplicarea unei amenzi penale reclamantului şi obligarea acestuia la despăgubiri pentru calomnie săvârşită prin presă „fără ca instanţa naţională să fi acordat atenţie contextului” în care au fost făcute afirmaţiile-încălcarea art. 6 şi 10 din Convenţie în cauza Niculescu-Dellakeza c. României:   Prin hotărârea din 23 martie 2013 pronunţată în cauza Niculescu-Dellakeza c. României (cererea nr. 5393/04), Curtea a constatat, pe de o parte, încălcarea art. 10 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională, fără a lua în considerare contextul în care a fost publicat articolul, l-a condamnat pe reclamant pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie la pedeapsa unei amenzi penale şi l-a obligat la plata de daune morale iar, pe de altă parte, art. 6 din Convenţie întrucât instanţa de recurs l-a condamnat pe reclamant fără a-l audia, cu toate că prima instan ... [Citeste]

Noutăţi drepturile omului

Modificarea articolului 47 din Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în ciuda popularității sale, se confruntă deseori cu o înțelegere trunchiată din partea reclamanților a funcției și competenței sale. De mai mulţi ani Curtea este copleşită de numărul de cereri individuale, majoritatea lor (peste 90%) fiind, însă, respinse fără a fi examinate pe fond pentru că nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate prevăzute de Convenţie. Statele părţi la Convenţie, precum şi Curtea şi grefa acesteia nu au încetat niciodată să reflecteze asupra adoptării unor măsuri pentru a încerca să facă faţă acestei probleme şi să garanteze o administrare eficientă a justiţiei. La 19 februarie 2010, reprezentanţii celor patruzeci şi şapte de state membre ale Consiliului Europei, toate având obligaţii în temeiul Convenţiei, s-au reunit la Interlaken, în Elveţia, pentru a discuta despre viitorul Curţii, în special despre blocajul datorat afluxului mare de cereri inadmisibile. Într-o declaraţie solemnă, aceştia au reafirmat rolul central al Curţii în sistemul european de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi s-au angajat să îi consolideze eficacitatea, păstrând în acelaş ... [Citeste]

Articole de specialitate

Abilitatea Curții Europene a Drepturilor Omului de a asigura accesul efectiv la procedurile sale pentru persoanele cu dizabilități: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, renumită ca fiind cel mai ardent apărător al drepturilor omului, înfruntă noi provocări procedurale datorită primului caz adus în fața Curții Europene cu privire la accesul la protecția instituită de aceasta, împotriva încălcării abuzive a drepturilor persoanelor instituționalizate cu dizabilități, care nu sunt capabile să facă o plângere sau să solicite repararea prejudiciilor cauzate în fața unor instanțe naționale. Scopul acestui articol este de a analiza angajamentul Curții de a asigura accesul la justiție pentru persoanele cu disabilități, în pofida cerințelor sale extrem de restrictive în ceea ce privește calitatea procesuală. În cazurile în care persoanele decedează în circumstanțe suspecte, întrebarea privind accesul la Curtea Europeană se poate constitui într-o lacună considerabilă cu referire la protecția oferită de Convenție, care ar deveni astfel iluzorie și impractică. Având în vedere că în prezent Curtea recunoaște calitatea procesuală doar ru ... [Citeste]

Ingerința în dreptul la liberă exprimare. Considerații privind incriminarea insultei și calomniei în dreptul penal român: Libertatea de exprimare este un drept fundamental al individului, cu o aplicație specifică în domeniul mass media, ocrotit ca atare de Curtea Europeană de la Strasbourg din a cărei jurisprudență constantă reiese importanța deosebită a libertății presei în  orice societate democratică. Această libertate nu este însă una absolută, ea implicând unele restricții generate de necesitatea protecției altor valori fundamentale, cum ar fi dreptul la reputație, demnitatea și onoarea persoanei. Protejarea acestora nu trebuie să fie efectuată prin folosirea unor mijloace cu caracter disuasiv asupra activității jurnaliștilor, fiind necesar a fi găsit acel echilibru prin care să se garanteze atât  libertatea de exprimare cât și dreptul la ocrotirea vieții private a fiecăruia dintre noi.             1. Noțiuni generale despre libertatea de exprimare Articolul 10 din Convenția Europeană a drepturilor omului prevede că: “1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde lib ... [Citeste]

Măsura ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar. Competenţa instanţelor interne şi analiza jurisprudenţei CEDO: 1. Aspecte introductive Impactul social al măsurii ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi practica neunitară a instanţelor judecătoreşti ne-au determinat să realizăm acest studiu cu privire la modul de aplicare a prevederilor art. 64 din O.U.G. nr. 195/2002[1] privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul că au existat situaţii în care cererile de chemare în judecată au fost respinse ca inadmisibile de instanţele judecătoreşti cu privire la capătul de cerere având ca obiect acţiunea în pretenţii civile pentru restituirea sumei achitate de proprietarul vehiculului cu titlu de contravaloare a serviciilor unui operator privat de ridicare, transport şi depozitare a vehiculului, situaţie ce ar putea conduce la încălcarea art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sub aspectul dreptului de acces la un tribunal. Vom analiza în paragrafele următoare natura măsurii contravenţionale, jurisprudenţa internă şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu scopul de a determina garanţiile necesare pentru ca măsura să fie legal aplica ... [Citeste]

Hotărâri relevante

Motivarea acţiunii civile disjunse de acţiunea penală în cazul în care pe latură penală s-a dispus încetarea procesului penal întrucât inculpatul a decedat ori s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului: În soluţionarea acţiunii civile disjunse de acţiunea penală în care s-a pronunţat o soluţie de încetare a procesului penal întrucât inculpatul a decedat ori s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, este necesară potrivit legii române, analizarea elementelor răspunderii civile delictuale: fapta ilicită, prejudiciul cauzat, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi vinovăţia inculpatului, fiind evident că o asemenea soluţie în care se constată că nu mai este posibilă exercitarea acţiunii p ... [Citeste]

Aplicarea revirimentului jurisprudențial Al-Khawaja și Tahery c. Regatului Unit și rejudecarea la nivel național a cauzei reclamantului Tahery. Cauza Bobeș c. României privind lipsa audierii reprezentantului societății prejudiciate: I. Atenuarea regulii ”exclusiv sau determinant” În cauza Al-Khawaja și Tahery c. Regatul Unit[1] instanța europeană a avut de răspuns la întrebarea dacă regula „exclusiv sau determinant” este una absolută. Altfel spus, atunci când o condamnare se întemeiază în mod exclusiv sau determinant pe declarația unui martor pe care acuzatul nu a putut să îl confrunte, va constata Curtea în mod automat o încălcare a dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenție? Curtea a concluzionat că a ... [Citeste]

Amânarea cauzei în apel pentru lipsă de apărare sau pentru imposibilitate de prezentare a acuzatului. Cauzele Sfez c. Franței și Henri Riviere si alții c. Franței: I. Cauza Sfez c. Franței (hotărârea din 25 iulie 2013, cauza nr. 53737/09) – Denunțarea de avocat a contractului de asistență juridică cu 10 zile înainte de termenul de judecată.  La data de 26 iulie 2007, în urma unei altercații, reclamantul, atacându-l pe vecinul său de parcare cu o grenadă cu gaz lacrimogen, a fost trimis in judecată si condamnat de Tribunalul corecțional din Paris la 2 ani închisoare din care 14 luni cu suspendare. Reclamantul a fost asistat de un avocat din oficiu, întrucât avocatul său ales se afla &i ... [Citeste]

Adopția coparentală de către un cuplu homosexual. Un stat care trece dincolo de obligaţiile ce îi revin în temeiul art. 8 prin crearea unui drept, nu poate lua măsuri discriminatorii în sensul art. 14 din Convenţie - cauza X c. Austriei: În hotărârea din cauza X c. Austriei pronunțată la 19 februarie 2013, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a analizat plângerea a trei reclamante care s-au pretins victimele unei discriminări prin raportare la cuplurile heterosexuale, adopția coparentală de către un cuplu homosexual fiind juridic imposibil în dreptul austriac. Curtea în analiza sa, a amintit prioritar principiile din jurisprudența sa în cauzele în care s-au pus în discuție chestiunile de discriminare pe temeiul orientării sexuale. Conform jurisprude ... [Citeste]

Decizii de inadmisibilitate

Cauza Panait împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 26 noiembrie 2013, cererea nr. 52197/09: Inadmisibilitatea ratione personae a plângerii privind încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie, întrucât România nu poate fi considerată responsabilă de arestarea reclamantei. Inadmisibilitatea ratione materiae a plângerii privind încălcarea art. 6 din Convenţie, întrucât art. 6 nu gar ... [Citeste]

Cauza Brée împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 3 decembrie 2013, cererea nr. 43515/12: Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe art. 6 par. 1 din Convenţie, privind lipsa citării, absenţa unui interpret, durata procesului şi lipsa de imparţialitate a instanţelor, întrucât este vădit nefondată. Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe art. 8 din Convenţie, privit separat şi în ... [Citeste]

Inadmisibilitatea plângerii privind încălcarea art. 8 din Convenţie prin interceptarea convorbirilor telefonice de către Serviciul Român de Informaţii, pentru neepuizarea căilor de atac interne – decizia de inadmisibilitate în cauza Tender c. României: Cauza Tender împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 17 decembrie 2013, cererea nr. 19806/06 - Inadmisibilitatea plângerii privind încălcarea art. 8 din Convenţie prin interceptarea convorbirilor telefonice de către Serviciul Român de Informaţii, întrucât nu au fost epuizate căile de atac ... [Citeste]

Recenzii

Marius Emberland, The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford University Press, 2006: Scopul principal al lucrării este analiza jurisprudenţei şi a doctrinei Curţii  Europene a Drepturilor Omului în acţiunile introduse de către/împotriva societăţilor comerciale. Autorul[1] se întreabă dacă nu suntem în prezenţa unui paradox: societăţile comerciale sub protecţia drepturilor omului. Paradoxul principal provine din această provocare: Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) are instr ... [Citeste]


Toate categoriile