Toate categoriile

Jurisprudenţa CEDO privind stocarea datelor cu caracter personal. Evidențele poliției judiciare și Sistemul Informatic Schengen (SIS)

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 13

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri relevante

Potrivit situației de fapt reținute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Khelili c. Elveției[1], reclamanta, în urma unui control al poliției efectuat în 1993, a fost descoperită având asupra sa o carte de vizită care conținea următorul text: „Femeie frumoasă, rafinată, în vârstă de 30 de ani, așteaptă un prieten pentru a ieși ...

Regula unanimităţii în materia acţiunii în revendicare a unui bun aflat în coproprietate. Jurisprudenţa CEDO şi reglementarea noului Cod civil

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 31

Autor: Carla Alexandra Anghelescu
Categorie: Articole de specialitate

Regula unanimităţii în materia acţiunii în revendicare a unui bun aflat în coproprietate nu încalcă art. 6 alin. 1 din Convenţie decât în măsura în care se dovedește a fi aplicată automat, strict și fără o analiză a circumstanţelor concrete ale cauzei. Jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg a determinat modificarea concepţiei în ac ...

Principiul publicităţii procesului civil ca garanţie a dreptului fundamental la un proces echitabil – cauza AGVPS Bacău împotriva României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 31

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Hotărâri importante

Absența publicității ședinței de judecată a cererii având ca obiect dizolvarea unei persoane juridice, în lipsa unei dispoziții legale în acest sens sau a unei justificări pertinente, încalcă dreptul părţilor la un proces echitabil. Importanţa principiului publicităţii şedinţei de judecată, ca garanţie a dreptului la un proces echitabil, şi multitudi ...

Statistici recente privind situaţia României la CEDO. Prezentare selectivă a cauzelor pendinte

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 31

Autor: Ionut Militaru
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Pentru anul 2011 bugetul Curţii se ridică la peste 58,5 milioane de euro, fiind finanţat din contribuţia celor 47 de state ale Consiliului Europei, în funcţie de criterii bazate pe populaţie şi puterea de cumpărare a banilor. Pentru anul 2011, contribuţia României la Consiliul Europei a fost de 2.384.936 EUR din totalul de 211,4 milioane. La Grefa Curţii sunt angajaţi 36 ...

Protocol de colaborare privind promovarea drepturilor omului

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 12

Autor: Redacţia JurisClasor CEDO
Categorie: Noutăţi drepturile omului

În cadrul conferinţei „Cultura dreptului european: drept şi politică în Uniunea Europeană” organizate la sediul Academiei Române la data de 12 octombrie 2011 (detalii şi foto Agerpress  )   a fost semnat un Protocol de colaborare între Agentul Guvernamental pentru CEDO (Ministerul Afacerilor Externe), Institutul de Cercetări Juridice ...

Dreptul la viaţă privată (art. 8 CEDO): Refuzul nejustificat în mod corespunzător de a recunoaşte tatălui biologic legături personale cu copilul său

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 30

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Hotărâri relevante

Refuzul instanţelor naţionale de a recunoaşte tatălui biologic legături personale cu copilul său, fără a analiza în concret dacă stabilirea acestora ar afecta interesul superior al minorului, contravine dispoziţiilor art. 8 CEDO. Stabilirea unor legături personale între pretinsul tată biologic şi copilul său, chiar în absenţa unei istorii familiale în ace ...

Recursul în interesul legii reglementat de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă reprezintă o cale eficientă de unificare a practicii judiciare naţionale – cauza Zelca şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 30

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Instanţa europeană nu are rolul de a corija pretinsele erori de fapt sau de interpretare a dreptului naţional, imputate instanţelor naţionale, cu excepţia situaţiei în care astfel de erori duc la încălcarea drepturilor protejate de Convenţie. Analizând dacă sistemul juridic naţional prevede un mecanism intern apt să regleze o divergenţă de jurisprudenţă, Curte ...

Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 în raport de dispozițiile dreptului comun - decizia de inadmisibilitate în cauza Gladkvist şi Bucur împotriva României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 05

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Conform deciziei Curții, aplicarea cu prioritate a dispozițiilor Legii nr. 10/2001 nu încalcă dreptul de acces la instanță al reclamanților în măsura în care hotărârea este rezultatul unei analize temeinice a circumstanțelor pertinente ale cauzei, și nu al unei aplicări automate a excepției de inadmisibilitate în temeiul legii speciale.   Curtea ...

Controversa aplicabilităţii art. 6 CEDO în materia contravenţiilor rutiere tranşată în decizia de inadmisibilitate din cauza Ioan Pop împotriva României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 03

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Amenda aplicată în temeiul O.U.G. nr. 195/2002 şi suspendarea dreptului de a conduce se includ în sfera acuzaţiei în materie penală. Scopul pur punitiv al amenzii aplicabile, precum și caracterul general al normei de incriminare, au fost cele două elemente determinante care au permis Curții să aprecieze că în cauză sunt aplicabile garanțiile specifice ma ...

Dreptul la un recurs efectiv şi termenul rezonabil în dreptul român

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Elena Blidaru
Categorie: Articole de specialitate

L`absence d`une procédure interne conçue à assurer un remède effectif contre le manque de célérité des organes judiciaires dans le déroulement des procédures représente un problème fondamental du droit roumain tenant compte de l`article 13 de la Convention Européenne des Droits des Hommes.   Au-delà ...

<<<10111213141516>