Toate categoriile

Protocol de colaborare privind promovarea drepturilor omului

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 12

Autor: Redacţia JurisClasor CEDO
Categorie: Noutăţi drepturile omului

În cadrul conferinţei „Cultura dreptului european: drept şi politică în Uniunea Europeană” organizate la sediul Academiei Române la data de 12 octombrie 2011 (detalii şi foto Agerpress  )   a fost semnat un Protocol de colaborare între Agentul Guvernamental pentru CEDO (Ministerul Afacerilor Externe), Institutul de Cercetări Juridice ...

Dreptul la viaţă privată (art. 8 CEDO): Refuzul nejustificat în mod corespunzător de a recunoaşte tatălui biologic legături personale cu copilul său

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 30

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Hotărâri relevante

Refuzul instanţelor naţionale de a recunoaşte tatălui biologic legături personale cu copilul său, fără a analiza în concret dacă stabilirea acestora ar afecta interesul superior al minorului, contravine dispoziţiilor art. 8 CEDO. Stabilirea unor legături personale între pretinsul tată biologic şi copilul său, chiar în absenţa unei istorii familiale în ace ...

Recursul în interesul legii reglementat de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă reprezintă o cale eficientă de unificare a practicii judiciare naţionale – cauza Zelca şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 30

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Instanţa europeană nu are rolul de a corija pretinsele erori de fapt sau de interpretare a dreptului naţional, imputate instanţelor naţionale, cu excepţia situaţiei în care astfel de erori duc la încălcarea drepturilor protejate de Convenţie. Analizând dacă sistemul juridic naţional prevede un mecanism intern apt să regleze o divergenţă de jurisprudenţă, Curte ...

Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 în raport de dispozițiile dreptului comun - decizia de inadmisibilitate în cauza Gladkvist şi Bucur împotriva României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 05

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Conform deciziei Curții, aplicarea cu prioritate a dispozițiilor Legii nr. 10/2001 nu încalcă dreptul de acces la instanță al reclamanților în măsura în care hotărârea este rezultatul unei analize temeinice a circumstanțelor pertinente ale cauzei, și nu al unei aplicări automate a excepției de inadmisibilitate în temeiul legii speciale.   Curtea ...

Controversa aplicabilităţii art. 6 CEDO în materia contravenţiilor rutiere tranşată în decizia de inadmisibilitate din cauza Ioan Pop împotriva României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 03

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Amenda aplicată în temeiul O.U.G. nr. 195/2002 şi suspendarea dreptului de a conduce se includ în sfera acuzaţiei în materie penală. Scopul pur punitiv al amenzii aplicabile, precum și caracterul general al normei de incriminare, au fost cele două elemente determinante care au permis Curții să aprecieze că în cauză sunt aplicabile garanțiile specifice ma ...

Dreptul la un recurs efectiv şi termenul rezonabil în dreptul român

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Elena Blidaru
Categorie: Articole de specialitate

L`absence d`une procédure interne conçue à assurer un remède effectif contre le manque de célérité des organes judiciaires dans le déroulement des procédures représente un problème fondamental du droit roumain tenant compte de l`article 13 de la Convention Européenne des Droits des Hommes.   Au-delà ...

Scurte observaţii cu privire la dreptul de acces la instanţă după pronunţarea hotărârii CEDO în cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Roxana Lăcătuşu
Categorie: Articole de specialitate

Prin hotărârea pronunţată la data de 26 iulie 2011 în cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu c. României (cererea nr. 9718/03), Curtea Europeană a Drepturilor Omului aduce în discuţie o serie de principii în ceea ce priveşte dreptul de acces la instanţă prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, cu o relevanţă deosebită &icir ...

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Imparţialitatea judecătorului cauzei

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În hotărârea CEDO pronunţată în data de 26 aprilie 2011 în cauza Steulet c. Elveţiei (cererea nr. 31351/06), Curtea s-a pronunţat cu privire la imparţialitatea unui judecător care a calificat în cadrul unei decizii jurisdicţionale drept „şicanatoare” plângerea penală introdusă de o persoană. Curtea a statuat că soluţia dată de acela ...

Soare şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 2 sub aspect material (întrucât nu s-a demonstrat că forţa potenţial letală utilizată împotriva primului reclamant de către poliţişti a fost «absolut necesară», strict «proporţională» şi că a urmărit unul din scopurile prevăzute de art. 2 par. 2) şi procedural (autorităţile române nu şi-au îndeplinit obligaţia procedura ...

Bilanţul procedurii CEDO de filtrare a plângerilor inadmisibile

JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Autor: Ionut Militaru
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă Curtea de la Strasbourg este eficienta filtrare a numărului foarte mare de plângeri inadmisibile cu care este sesizată în fiecare an. Potrivit unui comunicat de presă din 21.07.2011 (FR, EN), se estimează că până la 90% din cererile înregistrate la grefa Curţii sunt declarate inadmisibile. De-a lungul anilo ...

<<<10111213141516>