Toate categoriile

Obligaţia de a asigura condiţii de detenţie compatibile cu respectarea demnităţii umane. Legalitatea arestării preventive. Prezumţia de nevinovăţie – declaraţiile procurorului de caz apărute în presă - cauza Păvălache c. României

JurisClasor CEDO - Iulie 2012, 18

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Hotărâri importante

Detenţia unei persoane în condiţii neadecvate poate constitui, în principiu, un tratament contrar articolului 3 (interzicerea torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Convenţia). O încheiere prin care se dispune asupra măsurii arestării preventive nu poate fi considerată ca fiind invalidă ex facie d ...

Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 cetăţenilor străini – decizie de inadmisibilitate în cauza Morariu şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Iulie 2012, 18

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Curtea constată că, în speţă, reclamanţii, cetăţeni străini, nu aveau drept la restituire în temeiul Legii nr. 18/1991, neavând un bun actual, dar nici o speranţă legitimă de obţinere a bunurilor imobile naţionalizate   La data de 12 iunie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o decizie de inadmisibilitate în cauza Morariu şi 58 ...

Principiul egalităţii armelor şi locul procurorului în sala de judecată. Principiul contradictorialităţii - decizia de inadmisibilitate în cauza Trăilescu c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2012, 14

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

În esenţă, prin decizia pronunţată în cauza Trăilescu c. României, Curtea a constatat ca vădit nefondată plângerea reclamantului întemeiată pe prevederile art. 6 par. 1 din Convenţie, respingând-o ca inadmisibilă potrivit art. 35 par. 3 lit. a) şi 4 din Convenţie. Locul ocupat de procuror în sala de judecată nu încalcă prevederile ...

Pensiile cadrelor militare. Reforma produsă prin Legea nr. 119/2010 - decizia de inadmisibilitate în cauza Constantin Abăluță și alții c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2012, 06

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibile, în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, plângerile referitoare la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție coroborat cu art. 14 din Convenţie. Reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor la prestaţii sociale, dobândite &i ...

Condiţii de audiere şi de detenţie. Legalitatea privării de libertate. Prezumţia de nevinovăţie – decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 29

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Lipsa aerisirii şi prezenţa toaletelor necompartimentate nu atinge o asemenea gravitate pentru a fi calificate drept tratament inuman sau degradant, având în vedere durata scurtă a detenţiei. Omisiunea autorităţilor de a menţiona expres în ordonanţa de reţinere dispoziţiile art. 148 C.pr.pen., nu duce prin ea însăşi la vicierea legalităţii ordonanţei de r ...

Cauza A.M.M. c. României - Justul echilibru dintre interesul minorului de a-i fi stabilită paternitatea şi interesul prezumtivului tată de a nu fi supus testelor ADN

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 27

Autor: Roxana Lăcătuşu
Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 8 din Convenţie constatată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca urmare a deficienţelor de procedură relativ la lipsa de asistenţă efectivă a minorului şi a protejării intereselor acestuia din partea reprezentantului legal şi a autorităţii tutelare, care nu au fost remediate de instanţele de fond, deşi s-a dispus în acest sens de ...

Cerere de revizuire în procedura anulării unei autorizaţii de construire – decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Millennium Building Development S.R.L. împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 24

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Raportul comisiei de anchetă a Senatului şi decizia acestuia din urmă de a transmite raportul, însoţit de recomandări, Guvernului sau Ministerului Public nu conţineau măsuri împotriva reclamantei sau a bunurilor sale, iar suspendarea şi anularea acestor acte nu era determinantă pentru drepturile sau obligaţiile reclamantei cu caracter civil, nefiind aplicabil ratione materi ...

Taxa de poluare. Efectele jurisprudenţei divergente - Decizia de inadmisibilitate în cauzele reunite Coriolan Gabriel Ioviţoni şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 16

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

În conformitate cu jurisprudenţa constantă a CJUE, "interpretarea pe care Curtea de Justiţie o oferă unei normă de drept al Uniunii, în exercitarea competenţei pe care i-o conferă art. 267 din TFUE, clarifică şi defineşte semnificaţia şi sfera de aplicare a acestei norme, astfel cum trebuie să fi fost înţeleasă şi aplicată de la momentul punerii sale &icir ...

Recursul în interesul legii reglementat de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă reprezintă o cale eficientă de unificare a practicii judiciare naţionale – cauza Albu şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 16

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Hotărâri importante

Simpla existenţă a unei abordări jurisprudenţiale diferite, la nivelul instanţelor naţionale, asupra unor speţe similare (cereri de acordare a sporului de grad şi a celui de treaptă pentru funcţionarii publici), nu implică în mod automat o violare a dreptului la un proces echitabil. Unificarea jurisprudenţei naţionale necesită o anumită perioadă de timp, astfel înc ...

Cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României - O nouă hotărâre de referinţă pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia contravenţiilor

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 15

Autor: Ileana Popa, Flavian Popa
Categorie: Hotărâri importante

Procedura de contestare a unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice intră în sfera de aplicare a art. 6 CEDO sub aspect penal. Garanţiile prevăzute de acest articol, inclusiv prezumţia de nevinovăţie, sunt pe deplin aplicabile. Este pentru prima oară când Curtea analizează echitatea une ...

<<<789101112131415>>>