Toate categoriile

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Pronunţarea unei soluţii reprezentând reviriment de jurisprudenţă în procesele în curs de soluţionare

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 10

Autor: Lavinia Cîrciumaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza Legrand c. Franţei (26 mai 2011, nr. 23228/08 – comunicat de presă) Curtea de la Strasbourg a statuat că apariţia unui reviriment de jurisprudenţă şi aplicarea de noi soluţii într-o procedură pendinte nu încalcă art. 6 din Convenţie (dreptul la un process echitabil)şi nici art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie (protecţia ...

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Acţiuni judiciare blocate de imunitatea parlamentară

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 10

Autor: Lavinia Cîrciumaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza CEDO Onorato c. Italiei (24 mai 2011, nr. 26218/06), imposibilitatea pentru un magistrat de a acţiona în judecată pentru calomnie un deputat din Parlamentul italian a fost considerată de Curte ca reprezentând o încălcare a dreptului de acces la o instanţă. Prin intermediul presei, parlamentarul şi-a exprimat suspiciunile asupra magistratul ...

Interzicerea tratamentelor inumane şi degradante (art. 3 CEDO): Portul de lanţuri şi cătuşe de către un deţinut şi prezenţa gardienilor penitenciarului în timpul consultaţiilor medicale

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 07

Autor: Lavinia Cîrciumaru, Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În hotărârea CEDO pronunţată în cauza Duval c. Franţei, nr. 19868/08, Curtea a statuat că lanţurile şi cătuşele impuse unui deţinut, combinate cu prezenţa constantă a paznicilor sau a poliţiştilor în timpul unei consultaţii medicale care prezenta un anumit caracter intim, în afara locului de detenţie, constituie un tratament inuman şi degradant ...

Dreptul la avort (art. 3 şi 8 CEDO): Accesul la informaţii medicale şi efectivitatea dreptului de a cere întreruperea sarcinii

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 07

Autor: Lavinia Cîrciumaru, Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza R.R. c. Poloniei (hotărârea din 26 mai 2011, cererea nr. 27617/04), Curtea a fost din nou chemată să se pronunţe asupra problemei extrem de sensibile a avortului, după câteva luni de la pronunţarea unei hotărâri de răsunet în materie (A, B şi C c. Irlandei [MC], 16 decembrie 2010, nr. 25579/05). Polonia a fost condamnată pen ...

<<<1213141516