<<< Toate categoriile

Bilanţul procedurii CEDO de filtrare a plângerilor inadmisibile


JurisClasor CEDO - August 2011, 31

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă Curtea de la Strasbourg este eficienta filtrare a numărului foarte mare de plângeri inadmisibile cu care este sesizată în fiecare an.

Potrivit unui comunicat de presă din 21.07.2011 (FR, EN), se estimează că până la 90% din cererile înregistrate la grefa Curţii sunt declarate inadmisibile. De-a lungul anilor, Curtea a raţionalizat în mod progresiv acest stadiu al procedurii sale, dar un impuls remarcabil a fost dat acestui proces de intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14 şi de înfiinţarea completurilor cu judecător unic. Acest lucru a însemnat că un singur judecător, asistat de un raportor fără atribuţii judiciare, ar putea declara inadmisibile cererile, anterior fiind necesari trei judecători.

Cu scopul de a valorifica din ce în ce mai mult această procedură şi încurajată de lucrările Conferinţei Inter-Guvernamentale de la Interlaken din februarie 2010 să inoveze în acest domeniu, Curtea a stabilit o nouă Secţie de Filtrare pentru centralizarea administrativă a cererilor primite de la cinci state cu cel mai mare număr de plângeri: Rusia, Turcia, România, Ucraina şi Polonia. Acestea însumează mai mult de jumătate din cauzele pendinte în faţa Curţii.

Secţia de Filtrare a funcţionat de la începutul anului 2011. Funcţia sa principală este să efectueze o selecţie aprofundată, precisă şi imediată a cauzelor pentru a se asigura că toate cererile urmează un traseu procedural corespunzător, respectiv dacă sunt prezentate unui judecător unic pentru o decizie promptă sau sunt trimise spre a aştepta o analiză din partea unui complet de trei judecători sau a Camerei, în conformitate cu politica de prioritate Curţii. Prin centralizarea resurselor şi raţionalizarea metodelor de lucru se urmăreşte reducerea timpului necesar pentru a răspunde plângerilor reclamanţilor şi pentru a reduce întârzierile pentru cazurile ce aşteaptă examinarea.

Potrivit comunicatului Curţii, după şase luni este deja clar că înfiinţarea Secţiei de Filtrare a permis dezvoltarea şi schimbul de bune practici, care au contribuit la accelerarea prelucrării administrative şi legale a cererilor primite.

Până la sfârşitul lunii iunie 2011, Secţia de Filtrare a înregistrat 21.859 de cereri noi. În aceeaşi perioadă, 11.369 de cereri împotriva a cinci state au fost tratate de un singur judecător, ceea ce reprezintă o creştere cu 42% comparativ cu anul 2010.

Secţia de Filtrare este în măsură de a selecta şi înainta pe căile procedurale potrivite toate cererile primite. Pentru Ucraina si Polonia, toate cauzele identificate pentru a fi soluţionate de către judecător unic sunt tratate imediat. Pentru România, procentul cauzelor deferite unui singur judecător ce sunt tratate imediat este mai mare de 90%. Pentru Rusia şi Turcia, Secţia de Filtrare este aptă să se ocupe de aproximativ 75% din cauzele de competenţa judecătorului unic.

Modificări suplimentare de organizare şi de procedură sunt prevăzute în a doua jumătate a anului 2011 pentru a îmbunătăţi şi mai mult eficienţa.

Din toate aceste cifre rezultă că numărul mare al cererilor adresate Curţii de la Strasbourg împotriva României denotă, pe lângă neîncrederea justiţiabililor în soluţiile instanţelor interne ori simpla nemulţumire faţă de rezultatul litigiului, şi necunoaşterea condiţiilor de admisibilitate a plângerii, efectul negativ fiind suportat de instanţa europeană, ce se vede nevoită să poarte povara bunului său renume.