Arhiva

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012

<<< Inapoi la arhiva

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în ipoteza unui număr limitat de decizii irevocabile pronunţate în sens contrar jurisprudenţei constante a aceleiaşi curţi de apel – decizia de inadmisibilitate în cauza Tivodar c. României
Încălcarea principiului nediscriminării şi a dreptului la viaţă privată prin refuzul acordării concediului parental militarilor de sex masculin - cauza Hulea c. României
Restituirea către comunităţile religioase a unor bunuri naţionalizate – cauza Arhiepiscopia Romano-catolică Alba Iulia c. României