<<< Toate categoriile

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Pronunţarea unei soluţii reprezentând reviriment de jurisprudenţă în procesele în curs de soluţionare


JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 10

În cauza Legrand c. Franţei (26 mai 2011, nr. 23228/08 – comunicat de presă) Curtea de la Strasbourg a statuat că apariţia unui reviriment de jurisprudenţă şi aplicarea de noi soluţii într-o procedură pendinte nu încalcă art. 6 din Convenţie (dreptul la un process echitabil)şi nici art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie (protecţia dreptului de proprietate).

Curtea a reamintit că exigenţele asigurării securităţii raporturilor juridice şi protecţia încrederii din partea justiţiabililor nu consacră dreptul la o jurisprudenţă constantă şi că evoluţia jurisprudenţei nu este prin ea însăşi contrară unei bune administrări a justiţiei, întrucât absenţa unei abordări dinamice şi evolutive ar împiedica orice schimbare sau îmbunătăţire.

Însăşi Curtea europeană pretinde o asemenea libertate în evoluţia jurisprudenţei sale, astfel cum se poate constata în cauzele Konstantin Markin c. Rusiei, nr. 30078/06; Micallef c. Maltei, nr. 17056/06; Scoppola c. Italiei (nr. 2),  nr. 10249/03.

 

Jurisprudenţă relevantă:

Cu privire la revirimentul de jurisprudenţă din perspectiva Convenţiei:

Atanasovski c. Fostei Republici Yugoslave a Macedoniei, nr. 36815/03; Unédic c. Franţei, nr. 20153/04; Beian c. Romaniei (nr. 1), nr. 30658/05.

Asupra problemelor legate de aplicarea în timp - drept tranzitoriu şi retroactivitate: 

Scoppola c. Italiei (nr. 2),  nr. 10249/03; Moulin c. Franţei, nr. 37104/06; Jendrowiak c. Germaniei, nr. 30060/04.