Arhiva

JurisClasor CEDO - August 2015

<<< Inapoi la arhiva

Colac v. Romania
Problema restituirii proprietăților confiscate Bisericii Catolice în timpul regimului comunist în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului