Arhiva

JurisClasor CEDO - Martie 2012

<<< Inapoi la arhiva

Cauza Giuran c. Romaniei - Recursul in anulare ca remediu pentru erorile judiciare in materie penala
Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu și alții c. României