S-au gasit 9 rezultate in baza de date de articole publice.
Boţog şi Potcoava v. Romania Numar: 25499/06
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2011-06-28
Emitent: Sectia3

Chiş v. Romania Numar: 3360/03
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2010-09-14
Emitent: Sectia3

Moscu v. Romania Numar: 24921/07
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2011-06-28
Emitent: Sectia3

Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă v. Romania Numar: 65965/01
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2009-04-07
Emitent: Sectia3

Preda şi alţii v. Romania [demo] Numar: 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 şi__ nr. 28688/04
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2014-04-29
Emitent: Sectia3