Toate categoriile

Libertatea de exprimare implică dreptul de a vorbi în public cu privire la funcţionarea justiţiei, dar critica nu trebuie să depăşească anumite limite - cauza Morice c. Franţei

JurisClasor CEDO - Iulie 2013, 30

Autor: Dragoș Călin
Categorie: Hotărâri relevante

Încălcarea art. 6 din Convenţie în cauza Morice c. Franţei, hotărârea din 11 iulie 2013, cererea nr. 29369/10. În circumstanţele speţei (un judecător îşi declarase, într-un cadru oficial, respectiv Adunarea generală a judecătorilor de la Curtea de Casaţie din Paris, sprijinul faţă de un judecător de instrucţie aflat în conflict cu reclaman ...

Lipsa discriminării în ce privește incapacitatea specială a cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor proprietate privată pe teritoriul României, anterior revizuirii Constituției din 2013-decizia de inadmisibilitate Helmut Merschdorf și alții c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2013, 30

Autor: Dragoș Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 21 mai 2013, din cauza Helmut Merschdorf și alții împotriva României (cererea nr. 31918/08), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 12 adițional la Convenție în soluționarea plângerii unor reclamanți care au invocat refuzul autorităților administrative naționale, confir ...

Aplicarea unei amenzi penale reclamantului şi obligarea acestuia la despăgubiri pentru calomnie săvârşită prin presă „fără ca instanţa naţională să fi acordat atenţie contextului” în care au fost făcute afirmaţiile-încălcarea art. 6 şi 10 din Convenţie în cauza Niculescu-Dellakeza c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 14

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

  Prin hotărârea din 23 martie 2013 pronunţată în cauza Niculescu-Dellakeza c. României (cererea nr. 5393/04), Curtea a constatat, pe de o parte, încălcarea art. 10 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională, fără a lua în considerare contextul în care a fost publicat articolul, l-a condamnat pe reclamant pentru săvârşirea infrac ...

Decizia de inadmisibilitate din cauzele Eugen Iorga împotriva României și Ioan Moldovan împotriva României. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unui număr redus de hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar celor din cauzele reclamanților

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 09

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 9 aprilie 2013, din cauzele Eugen Iorga împotriva României (cererea nr. 15350/05) și Ioan Moldovan împotriva României (cererea nr. 19452/05), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par. 1 și 14 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, sub aspectul pretinsei d ...

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia a 6 hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție date într-un recurs în interesul legii-decizia de inadmisibilitate Dumitru David și alți 7 reclamanți c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 08

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 9 aprilie 2013, din cauza Dumitru David și alți 7 reclamanți împotriva României (cererea nr. 54577/07) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 12 adițional la Convenţie, coroborat cu art. 6 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, ...

Aplicarea unei amenzi penale de 30 EUR, cu suspendare, pentru infracţiunea de ofensă adusă Preşedintelui Franţei, prin expunerea unei pancarte cu mesajul „casse toi pov’con!”, nu constituie o măsură necesară într-o societate democratică - încălcarea art. 10 din Convenţie în cauza Eon c. Franţei

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 25

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri relevante

Prin Hotărârea din 14 martie 2013 pronunţată în cauza Eon c. Franţei (cererea nr.26118/10), Curtea a constatat încălcarea art. 10 din Convenţie, întrucât măsura constând în aplicarea de către instanţele naţionale a unei amenzi penale în cuantum de 30 EUR, cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de ofensă adusă Preşedin ...

Obligaţia statului de a nu supune o persoană la tratamente inumane ori degradante – expunerea unei persoane în public încătuşată, condiţii materiale de detenţie. Dreptul la respectarea vieţii private – apariţia în presă a unor transcrieri ale convorbirilor telefonice interceptate autorizat - cauza Căşuneanu c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 21

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Hotărâri importante

O plângere privind supunerea unei persoane la tratamente degradante şi inumane,  în sensul articolului 3 din Convenţia europeană a drepturilor omului (interzicerea torturii), prin expunerea acelei persoane în public purtând cătuşe, trebuie să fie adresată autorităţilor naţionale anterior sesizării CEDO. Statul este ţinut a asigura oricărei persoane ar ...

Audierea unei persoane cercetate penal, timp de 16 ore, la sediul parchetului. Încătuşarea şi escortarea persoanei reţinute - decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 10

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Audierea de către procuror, timp de aproximativ 16 ore, a unei persoane cercetate sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni complexe nu încalcă dreptul garantat prin articolul 3 (interzicerea torturii, a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Încătuşarea şi escortarea unei persoane reţinute spre a fi transpor ...

Jurnalist obligat de instanţa naţională la plata de daune morale către directorul unui spital public, fără ca măsura să fie necesară într-o societate democratică - încălcarea art. 10 din Convenţie în cauza Bugan c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 06

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

Prin Hotărârea din 12 februarie 2013 pronunţată în cauza Bugan c. României (cererea nr.13824/06), Curtea a constatat încălcarea art. 10 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională, în lipsa unor motive pertinente şi suficiente, a dispus obligarea reclamantului la plata de daune morale pentru prejudiciul cauzat unui director de spital public prin artico ...

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unei singure decizii irevocabile pronunţate în sens contrar jurisprudenţei constante a aceleiaşi curţi de apel - decizia de inadmisibilitate Viorica Printz c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 28

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 12 martie 2012 pronunţată în cauza Viorica Printz împotriva României (cererea nr. 14307/05) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par.1 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, în materia recalculării pensiilor, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 19/20 ...

<<<456789101112>>>