Toate categoriile

Fundaţia Cămine de Elevi a Bisericii Reformate şi Stanomirescu v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2015, 08

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, prin faptul că autoritățile naționale nu au acționat diligent și în timp util pentru a asigura reclamanților punerea în executare a hotărârilor judecătorești favorabile acestora. Curtea a făcut aplicarea dispozițiilor art. 46 din Convenție, apreciind că înc ...

Decizia de inadmisibilitate în cauza NASTASE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

JurisClasor CEDO - Mai 2015, 20

Autor: Redactor Editura
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

CAUZA NASTASE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI Decizia de inadmisibilitate a Secţiei a III-a din 18 noiembrie 2014 Cererea nr. 80563/12   Neîncălcarea art. 3, art. 8, art. 5 par. 1 lit. a, art. 6 par. 1, art. 6 par. 3 lit. a și b, art. 6 par. 3 lit. d, art. 18, art. 7 din Convenție, art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, art. 11 din Convenție combinat cu art. 3 din Prot ...

Declarația de la Bruxelles cu privire la punerea în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Aprilie 2015, 24

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Noutăţi drepturile omului

În continuarea procesului de reformare a Curții Europene a drepturilor omului (Curtea), o conferință cu privire la punerea în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului (Convenția) a avut loc la Bruxelles între 26 și 27 martie 2015. În urma aceste conferințe s-a adoptat Declarația de la Bruxelles în vederea stimulării procesului de reformă menit ...

Durata de aproximativ opt ani a procedurilor penale privind investigarea şi judecarea faptelor din decembrie 1989 nu este contrară Convenţiei – decizia de inadmisibilitate în cauza Stănculescu şi Chiţac c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2015, 19

Autor: Vasile Bozeșan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate parţială din 24 martie 2015, pronunţată în cauzele reunite Stănculescu c. României (cererea nr. 22555/09) şi Chiţac c. României (cererea nr.42204/09), Curtea a respins ca inadmisibile plângerile reclamanţilor privind încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, sub aspectul duratei procesului, apreciind că o perioadă totală d ...

Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. Romania

JurisClasor CEDO - Martie 2015, 30

Categorie: Hotărâri importante

Respingerea excepţiei incompatibilității ratione personae în legătură cu Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), invocată de guvern, având în vedere circumstanţele excepţionale ale cauzei şi gravitatea acuzaţiilor formulate, chiar dacă nu a primit procură pentru a acţiona în numele lui Valentin Câmpeanu şi chiar dacă acesta a decedat înainte de introduc ...

Neepuizarea căilor de atac interne, în situația invocării pentru prima oară a lipsei de imparțialitate a unor judecători ai instanței de recurs abia printr-o contestație în anulare formulată împotriva deciziei irevocabile prin care s-a soluționat cauza - decizia de inadmisibilitate în cauza Ion Sgaibă c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2015, 22

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 27 ianuarie 2015, din cauza Ion Sgaibă împotriva României (cererea nr. 6005/05), s-a constatat neepuizarea de reclamant a căilor de atac interne, acesta omițând să formuleze o cerere de recuzare a doi judecători care au participat atât la prima judecare a recursul său, cât și la rejudecarea acestuia, după admiterea unei c ...

Preda şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2015, 29

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, ca urmare a neexecutării hotărârii judecătoreşti de restituire parţială a bunului naţionalizat (cererea nr. 3736/03). Tardivitatea sesizării Curţii (cererea nr. 25821/03). Neepuizarea căilor de atac interne ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 (cererile nr. 9584/02, 33514/02, 38052/02 ...

Ratificarea de către România a Protocolului nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

JurisClasor CEDO - Decembrie 2014, 19

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Prin Legea nr. 157/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014, România a ratificat Protocolul nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale[1], încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013. Protocolul nr. 15 fusese semnat de România la data de 24 iunie 2013[2]. Odată cu intrarea sa în vigoare, adică ...

Beraru v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2014, 21

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie cu privire la condamnarea reclamantului de către instanţele interne, fără a i se acorda acestuia posibilitatea de a îşi efectua o apărare efectivă, şi motivarea hotărârii în mod determinant pe probe nefiabile. ...

Abordarea încălcărilor sistemice și structurale ale drepturilor omului în jurisprudența CEDO. Procedura hotărârii-pilot

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2014, 19

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Articole de specialitate

S-a spus de multe ori că „CEDO este victima propriului succes”, sintagmă care se traduce prin aceea că atât numărul de cereri, cât și numărul de hotărâri pronunțate a crescut exponențial în ultimii ani. Ceea ce se spune mai puțin însă este că marea parte a acestor cereri o constituie așa-zisele „cereri repetitive”, care îș ...

<12345678>>>