<<< Toate categoriile

Hotărâri relevante

Privarea de bun în procedura vânzării silite la licitaţie publică. Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - cauza Kanala c. Slovaciei

JurisClasor CEDO - August 2012, 31
În cauza Kanala c. Slovaciei[1], conform situaţiei de fapt reţinute de Curte, reclamantul achiziţionase un bun prin licitaţie publică la preţul de 560.000 de coroane (SKK) în anul 1991, o parte a sumei provenind dintr-un credit bancar. În anul 1992 reclamantul a mai investit în renovarea construcţiei suma de 190.000 SKK provenită tot dintr-un credit bancar. Printr ...

Jurisprudenţa CEDO privind stocarea datelor cu caracter personal. Evidențele poliției judiciare și Sistemul Informatic Schengen (SIS)

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 13
Potrivit situației de fapt reținute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Khelili c. Elveției[1], reclamanta, în urma unui control al poliției efectuat în 1993, a fost descoperită având asupra sa o carte de vizită care conținea următorul text: „Femeie frumoasă, rafinată, în vârstă de 30 de ani, așteaptă un prieten pentru a ieși ...

Dreptul la viaţă privată (art. 8 CEDO): Refuzul nejustificat în mod corespunzător de a recunoaşte tatălui biologic legături personale cu copilul său

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 30
Refuzul instanţelor naţionale de a recunoaşte tatălui biologic legături personale cu copilul său, fără a analiza în concret dacă stabilirea acestora ar afecta interesul superior al minorului, contravine dispoziţiilor art. 8 CEDO. Stabilirea unor legături personale între pretinsul tată biologic şi copilul său, chiar în absenţa unei istorii familiale în ace ...

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Imparţialitatea judecătorului cauzei

JurisClasor CEDO - August 2011, 31
În hotărârea CEDO pronunţată în data de 26 aprilie 2011 în cauza Steulet c. Elveţiei (cererea nr. 31351/06), Curtea s-a pronunţat cu privire la imparţialitatea unui judecător care a calificat în cadrul unei decizii jurisdicţionale drept „şicanatoare” plângerea penală introdusă de o persoană. Curtea a statuat că soluţia dată de acela ...

Dreptul la un proces echitabil şi la prezumţia de nevinovăţie (art. 6 CEDO): Încălcarea Convenţiei prin condamnarea pentru denunţare calomnioasă rezultată „în mod necesar” dintr-o soluţie de netrimitere în judecată

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 03
În cauza  Klouvi c. Franţei (hotărârea din 30 iunie 2011, nr. 30754/03), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că au fost încălcate dreptul la un proces echitabil şi dreptul la prezumţia de nevinovăţie (art. 6 par. 1 şi art. 6 par. 2 din Convenţie) prin condamnarea unei persoane pentru denunţare calomnioasă după ce plângerea sa pentru hărţui ...

Dreptul la divorţ (art. 6, 8 şi 12 CEDO): Imposibilitatea unei persoane de a se recăsători izvorâtă din refuzul pronunţării divorţului pentru prima căsătorie

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 21
În cauza CEDO Ivanov şi Petrova c. Bulgariei, hotărârea din 14 iunie 2011, cererea nr. 15001/04, Secţia a IV-a a constatat neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie şi a respins ca inadmisibile capetele de cerere privind art. 8, 12 şi 13 din Convenţie. În fapt, după ce s-au căsătorit în anul 1986, în timpul studenţiei, reclamantul şi soţia sa s- ...

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Pronunţarea unei soluţii reprezentând reviriment de jurisprudenţă în procesele în curs de soluţionare

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 10
În cauza Legrand c. Franţei (26 mai 2011, nr. 23228/08 – comunicat de presă) Curtea de la Strasbourg a statuat că apariţia unui reviriment de jurisprudenţă şi aplicarea de noi soluţii într-o procedură pendinte nu încalcă art. 6 din Convenţie (dreptul la un process echitabil)şi nici art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie (protecţia ...

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Acţiuni judiciare blocate de imunitatea parlamentară

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 10
În cauza CEDO Onorato c. Italiei (24 mai 2011, nr. 26218/06), imposibilitatea pentru un magistrat de a acţiona în judecată pentru calomnie un deputat din Parlamentul italian a fost considerată de Curte ca reprezentând o încălcare a dreptului de acces la o instanţă. Prin intermediul presei, parlamentarul şi-a exprimat suspiciunile asupra magistratul ...

Interzicerea tratamentelor inumane şi degradante (art. 3 CEDO): Portul de lanţuri şi cătuşe de către un deţinut şi prezenţa gardienilor penitenciarului în timpul consultaţiilor medicale

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 07
În hotărârea CEDO pronunţată în cauza Duval c. Franţei, nr. 19868/08, Curtea a statuat că lanţurile şi cătuşele impuse unui deţinut, combinate cu prezenţa constantă a paznicilor sau a poliţiştilor în timpul unei consultaţii medicale care prezenta un anumit caracter intim, în afara locului de detenţie, constituie un tratament inuman şi degradant ...

Dreptul la avort (art. 3 şi 8 CEDO): Accesul la informaţii medicale şi efectivitatea dreptului de a cere întreruperea sarcinii

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 07
În cauza R.R. c. Poloniei (hotărârea din 26 mai 2011, cererea nr. 27617/04), Curtea a fost din nou chemată să se pronunţe asupra problemei extrem de sensibile a avortului, după câteva luni de la pronunţarea unei hotărâri de răsunet în materie (A, B şi C c. Irlandei [MC], 16 decembrie 2010, nr. 25579/05). Polonia a fost condamnată pen ...

<123