<<< Toate categoriile

Articole de specialitate

Dreptul la un recurs efectiv şi termenul rezonabil în dreptul român

JurisClasor CEDO - August 2011, 31
L`absence d`une procédure interne conçue à assurer un remède effectif contre le manque de célérité des organes judiciaires dans le déroulement des procédures représente un problème fondamental du droit roumain tenant compte de l`article 13 de la Convention Européenne des Droits des Hommes.   Au-delà ...

Scurte observaţii cu privire la dreptul de acces la instanţă după pronunţarea hotărârii CEDO în cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2011, 31
Prin hotărârea pronunţată la data de 26 iulie 2011 în cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu c. României (cererea nr. 9718/03), Curtea Europeană a Drepturilor Omului aduce în discuţie o serie de principii în ceea ce priveşte dreptul de acces la instanţă prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, cu o relevanţă deosebită &icir ...

Acţiunea în evacuare întemeiată pe O.U.G. nr. 40/1999 din prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Interpretarea şi aplicarea art. 6 din O.U.G. nr. 40/1999

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 08
On ne peut pas retenir une inaplicabilité de plano des dispositions de l`article 6 de l`Ordonnance d`urgence du Gouvernement no 40/1999, mais on peut apprecier - le cas échéant -, tenant compte des conditions dans lesquelles les parties ont eu ou non la possibilitée effective de négocier, s`il existe ou non une violation des prérogatives du droit de prop ...

Probaţiunea în materia infracţiunilor de corupţie. Provocarea. Martorul "denunţător"

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 08
The following paper deals with certain issues concerning the rights to a fair trial, such as presumption of innocence, principle of „equality of arms”, assessment of the evidence, and expose the evolution of national and European case-law and also the requirements derived from the European Convention on Human Rights. The relevant case-law reveals difficulties in assessing the evid ...

Măsurile de protecţie a minorilor din prisma jurisprudenţei Curții Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Iulie 2011, 07
 1. Respectarea dreptului la viaţa de familie. Reglementare Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale[1] impune statelor semnatare o obligaţie de a garanta persoanelor care se află sub jurisdicţia lor exerciţiul deplin al drepturilor fundamentale consacrate de textul Convenţiei, acestea fiind extinse de o manieră progresivă printr- ...

<12