<<< Toate categoriile

Declarația de la Bruxelles cu privire la punerea în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului


JurisClasor CEDO - Aprilie 2015, 24

În continuarea procesului de reformare a Curții Europene a drepturilor omului (Curtea), o conferință cu privire la punerea în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului (Convenția) a avut loc la Bruxelles între 26 și 27 martie 2015.

În urma aceste conferințe s-a adoptat Declarația de la Bruxelles în vederea stimulării procesului de reformă menită să asigure eficacitatea pe termen lung a Convenției.[1]

Declarația stabilește un plan de acțiune pe trei axe, și anume: interpretarea și aplicarea Convenției de către Curte; implementarea hotărârilor Curții la nivel național și supravegherea executării hotărârilor Curții.

Cu privire la interpretarea și aplicarea Convenției de către Curte, este de remarcat faptul că instanța europeană este încurajată să coopereze cu Statele Părți și cu Comitetul Miniștrilor, să mențină un dialog constant cu instanțele naționale superioare, să-și motiveze pe scurt și deciziile de inadmisibilitate și deciziile privind măsurile provizorii (chiar începând din ianuarie 2016) și să asigure o mai mare transparență a stadiului în care se află cererile pe rolul său, astfel încât părțile să fie la curent cu evoluția cererilor.

Implementarea Convenției pe plan național rămâne, în mod evident, responsabilitatea Statelor Părți. De aceea, ele sunt invitate, printre altele, să profite de posibilitățile de formare profesională a magistraților și funcționarilor publici puse la dispoziție de către Consiliul Europei, să asigure compatibilitatea legislației naționale cu prevederile Convenției, să adopte măsurile adecvate pentru a preveni încălcări viitoare și, mai ales, să asigure executarea deplină și rapidă a hotărârilor Curții.

În cele din urmă, Declarația subliniază încă o dată importanța crucială a supravegherii eficiente a executării hotărârilor Curții și, astfel, încurajează Comitetul Miniștrilor să exploreze noi metode de lucru, axate pe cooperarea cu Statele Părți.

Comitetul Miniștrilor va face evaluarea implementării acestui plan de acțiune și va decide, până în 2019, dacă sunt necesare măsuri suplimentare.