Transformarea pensiilor speciale este compatibila cu art. 1 din Protocolul nr. 1

: Mar 05, 2012
Sent On: Mar 05, 2012

Stimate domn, Stimata doamna,

 

Primiti acest e-mail in calitate de abonat la Newsletterul JurisClasor CEDO.

Acesta este ultimul articol acceptat spre publicare în cuprinsul revistei JurisClasor CEDO, numarul lunii Martie 2012:

 

Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu și alții c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2012

Autor: Dragoş Călin

Categorie: Decizii de inadmisibilitate

 

Prin decizia de inadmisibilitate pronuntata la data de 7 februarie 2012 in cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar și Lucia Ghetu impotriva Romaniei (nr. 45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11, 45588/11), Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat neincalcarea de catre Statul roman a dispozitiilor articolului 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Conventie, sub aspectul transformarii pensiilor speciale in pensii in sistemul public, in temeiul Legii nr. 119/2010.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins, ca inadmisibile, in temeiul art. 35 par. 3 si 4 din Conventie, plangerile referitoare la incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, coroborat cu art. 14 din Conventie. Totusi, Curtea a amanat examinarea plangerii reclamantelor, in ce privește incalcarea drepturilor protejate de art. 6 si 14 din Conventie.

Reducerea pensiilor reclamantelor, desi substantiala, constituia o modalitate de a integra aceste pensii in regimul general al pensiilor, prevazut de Legea nr. 19/2000, pentru a echilibra bugetul si a corecta diferențele existente intre sistemele de pensie. Ca si Curtea Constitutionala a Romaniei, Curtea de la Strasbourg a constatat ca aceste motive nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproportionate.

Reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv si nu a adus atingere drepturilor la prestatii sociale, dobandite in temeiul contributiilor la bugetul asigurarilor sociale, achitate in timpul anilor de serviciu.

In ceea ce priveste diferenta de tratament, in raport de alte categorii de pensionari, Curtea a constatat ca o diferența este discriminatorie, in sensul art. 14 din Conventie, in cazul in care nu are nici o justificare obiectiva si rezonabila. In speța, Curtea a reținut faptul ca fostii polițiști se bucura in continuare de un mod de calcul favorabil al pensiilor lor, dar acest lucru ține, de asemenea, de marja de apreciere a statului. Aceasta diferenta nu este una lipsita de justificare, iar Curtea Constitutionala a concluzionat ca natura profesiei constituie motivul acordarii anumitor privilegii.

Masurile criticate de reclamante nu le-au determinat pe acestea sa suporte o sarcina disproportionata si excesiva, incompatibila cu dreptul de proprietate si nu au fost in mod nejustificat discriminate in comparatie cu alți pensionari.

 

 

Revista "JurisClasor CEDO" reprezinta o publicatie seriala (lunara), in format exclusiv online, inregistrata la Biblioteca Nationala a Romaniei cu descrierea JurisClasor CEDO (ONLINE ISSN 2247 – 6911, ISSN-L 2247 – 6911)

Arhiva numere anterioare