Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 în raport de dispozițiile dreptului comun

: Sep 07, 2011
Sent On: Sep 07, 2011

Stimate domn, Stimata doamna,
Primiti acest e-mail in calitate de abonat la Newsletterul JurisClasor CEDO.

Acesta este ultimul articol acceptat spre publicare în cuprinsul revistei JurisClasor CEDO, numarul lunii Septembrie 2011:

Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 în raport de dispozițiile dreptului comun - decizia de inadmisibilitate în cauza Gladkvist şi Bucur împotriva României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2011, 05

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Conform deciziei Curții, aplicarea cu prioritate a dispozițiilor Legii nr. 10/2001 nu încalcă dreptul de acces la instanță al reclamanților în măsura în care hotărârea este rezultatul unei analize temeinice a circumstanțelor pertinente ale cauzei, și nu al unei aplicări automate a excepției de inadmisibilitate în temeiul legii speciale.

 

Curtea Europeană a apreciat în cauza Gladkvist şi Bucur c. României (cererea nr. 39789/03), referindu-se la aspectele reținute în cauza Faimblat c. României, că, date fiind particularitățile de fapt ale cererii și modalitatea concretă în care instanțele s-au raportat la cadrul legal general aplicabil, prin respingerea acțiunii formulate de reclamanți în temeiul finelor de neprimire interpretate și impuse de Legea 10/2001, nu s-a adus atingere dreptului reclamanților de acces la instanță, prevăzut de art.6 din CEDO...continuare

 

Revista "JurisClasor CEDO" reprezintă o publicaţie serială (lunară), în format exclusiv online, înregistrată la Biblioteca Naţională a României cu descrierea JurisClasor CEDO (ONLINE ISSN 2247 – 6911, ISSN-L 2247 – 6911)

Arhivă numere anterioare