Raportul anual pentru 2010 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

: Jun 16, 2011
Sent On: Jun 16, 2011

 

Raportul anual pentru 2010 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA): Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) anunţă apariţia Raportului anual ce analizează situaţia drepturilor fundamentale la nivelul UE, în 2010, prezentând în linii mari principalele evoluţii juridice şi politice la nivel european şi naţional. Raportul redă totodată şi angajamentele internaţionale în materie de drepturi fundamentale, ce revin statelor membre UE. Acesta prezintă domeniile în care guvernele au rezultate pozitive, situaţiile în care drepturile nu sunt puse corespunzător în practică şi descrie activitatea Agenţiei. Raportul se bazează, în principal, pe cercetările şi informaţiile proprii FRA, obţinute de la reţeaua sa de experţi naţionali, dar şi pe informațiile publicate de guverne, organisme de cercetare şi organizaţii internaţionale. Raportul acoperă acele aspecte referitoare la drepturi fundamentale, care fac parte din Cadrul Multianual al Agenţiei, precum: situaţia minorităţii rrome în UE, azilul, imigraţia şi integrarea, controlul vamal şi politi ... [Citeste]