Toate categoriile

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia a 6 hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție date într-un recurs în interesul legii-decizia de inadmisibilitate Dumitru David și alți 7 reclamanți c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 08

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 9 aprilie 2013, din cauza Dumitru David și alți 7 reclamanți împotriva României (cererea nr. 54577/07) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 12 adițional la Convenţie, coroborat cu art. 6 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, ...

Aplicarea unei amenzi penale de 30 EUR, cu suspendare, pentru infracţiunea de ofensă adusă Preşedintelui Franţei, prin expunerea unei pancarte cu mesajul „casse toi pov’con!”, nu constituie o măsură necesară într-o societate democratică - încălcarea art. 10 din Convenţie în cauza Eon c. Franţei

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 25

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri relevante

Prin Hotărârea din 14 martie 2013 pronunţată în cauza Eon c. Franţei (cererea nr.26118/10), Curtea a constatat încălcarea art. 10 din Convenţie, întrucât măsura constând în aplicarea de către instanţele naţionale a unei amenzi penale în cuantum de 30 EUR, cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de ofensă adusă Preşedin ...

Obligaţia statului de a nu supune o persoană la tratamente inumane ori degradante – expunerea unei persoane în public încătuşată, condiţii materiale de detenţie. Dreptul la respectarea vieţii private – apariţia în presă a unor transcrieri ale convorbirilor telefonice interceptate autorizat - cauza Căşuneanu c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 21

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Hotărâri importante

O plângere privind supunerea unei persoane la tratamente degradante şi inumane,  în sensul articolului 3 din Convenţia europeană a drepturilor omului (interzicerea torturii), prin expunerea acelei persoane în public purtând cătuşe, trebuie să fie adresată autorităţilor naţionale anterior sesizării CEDO. Statul este ţinut a asigura oricărei persoane ar ...

Audierea unei persoane cercetate penal, timp de 16 ore, la sediul parchetului. Încătuşarea şi escortarea persoanei reţinute - decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 10

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Audierea de către procuror, timp de aproximativ 16 ore, a unei persoane cercetate sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni complexe nu încalcă dreptul garantat prin articolul 3 (interzicerea torturii, a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Încătuşarea şi escortarea unei persoane reţinute spre a fi transpor ...

Jurnalist obligat de instanţa naţională la plata de daune morale către directorul unui spital public, fără ca măsura să fie necesară într-o societate democratică - încălcarea art. 10 din Convenţie în cauza Bugan c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 06

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

Prin Hotărârea din 12 februarie 2013 pronunţată în cauza Bugan c. României (cererea nr.13824/06), Curtea a constatat încălcarea art. 10 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională, în lipsa unor motive pertinente şi suficiente, a dispus obligarea reclamantului la plata de daune morale pentru prejudiciul cauzat unui director de spital public prin artico ...

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unei singure decizii irevocabile pronunţate în sens contrar jurisprudenţei constante a aceleiaşi curţi de apel - decizia de inadmisibilitate Viorica Printz c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 28

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 12 martie 2012 pronunţată în cauza Viorica Printz împotriva României (cererea nr. 14307/05) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par.1 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, în materia recalculării pensiilor, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 19/20 ...

Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Brîndușa Cimbru și alţi 413 reclamanţi c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 05

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din 12 februarie 2013, pronunţată în cauza Brîndușa Cimbru și alţi 413 reclamanţi împotriva României (cererea nr. 2665/06), are ca obiect plângerea formulată de salariaţi sau de foști salariaţi ai S.C. Petrom S.A., S.C. Petromservice S.A. etc., cărora le-au fost respinse irevocabil cererile de obligare a angajatorului la plata ...

Interzicerea supunerii unei persoane la tratamente inumane şi degradante şi respectarea vieţii private – expunerea în public a persoanei arestate purtând cătuşe - decizia de inadmisibilitate în cauza Costiniu c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 05

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

O plângere privind încălcarea drepturilor garantate prin articolul 3 (interzicerea torturii) şi articolul 8 (dreptul la respectarea vieţii private) din Convenţie nu poate fi introdusă direct în faţa Curţii Europene fără ca persoana interesată să se adreseze mai întâi autorităţilor naţionale.   În esenţă, prin decizia din data de 19 fe ...

Reforma sistemului de pensii. Naţionalizarea activelor fondurilor de pensii private. Opţiunea cotizanţilor unui fond privat între redirecţionarea automată către sistemul pensiilor publice sau rămânerea ca membri ai fondurilor private - decizia de inadmisibilitate din cauza E.B. (nr. 2) c. Ungariei

JurisClasor CEDO - Februarie 2013, 17

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Hotărâri relevante

  Prin decizia din 15 ianuarie 2013, din cauza E.B. (nr.2) c. Ungariei (cererea nr. 34929/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, ca inadmisibilă, o plângere vizând în fapt reforma sistemului de pensii din Ungaria, realizată printr-o lege din anul 2010 şi susţinerea potrivit căreia această nouă legislaţie a confiscat, în profitul statului, co ...

Judecător al Curţii Supreme exclus din corpul magistraţilor printr-o procedură disciplinară nelegală. Lipsa de independenţă şi imparţialitate a Consiliului Superior de Justiţie şi a instanţei de control judiciar - încălcarea art. 6 şi 8 din Convenţie - cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei

JurisClasor CEDO - Februarie 2013, 12

Autor: Vasile Bozeşan, Dragoş Călin, Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

Prin hotărârea din 9 ianuarie 2013 pronunţată în cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei (cererea nr. 21722/11), Curtea a constatat atât încălcarea art. 6 din Convenţie prin faptul că reclamantul - judecător al Curţii Supreme - nu a beneficiat de garanţiile privind “independenţa şi imparţialitatea instanţei” în procedura disciplinară desfăşura ...

<<<456789101112>>>