Toate categoriile

Modificarea articolului 47 din Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Decembrie 2013, 18

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în ciuda popularității sale, se confruntă deseori cu o înțelegere trunchiată din partea reclamanților a funcției și competenței sale. De mai mulţi ani Curtea este copleşită de numărul de cereri individuale, majoritatea lor (peste 90%) fiind, însă, respinse fără a fi examinate pe fond pentru că nu îndeplinesc criteri ...

Motivarea acţiunii civile disjunse de acţiunea penală în cazul în care pe latură penală s-a dispus încetarea procesului penal întrucât inculpatul a decedat ori s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2013, 30

Autor: Lavinia Cîrciumaru, Cristina Radu
Categorie: Hotărâri relevante

În soluţionarea acţiunii civile disjunse de acţiunea penală în care s-a pronunţat o soluţie de încetare a procesului penal întrucât inculpatul a decedat ori s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, este necesară potrivit legii române, analizarea elementelor răspunderii civile delictuale: fapta ilicită, prejudiciul cauzat, leg ...

Ingerința în dreptul la liberă exprimare. Considerații privind incriminarea insultei și calomniei în dreptul penal român

JurisClasor CEDO - Octombrie 2013, 31

Autor: George-Marius Mara
Categorie: Articole de specialitate

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al individului, cu o aplicație specifică în domeniul mass media, ocrotit ca atare de Curtea Europeană de la Strasbourg din a cărei jurisprudență constantă reiese importanța deosebită a libertății presei în  orice societate democratică. Această libertate nu este însă una absolută, ea implicând unele rest ...

Aplicarea revirimentului jurisprudențial Al-Khawaja și Tahery c. Regatului Unit și rejudecarea la nivel național a cauzei reclamantului Tahery. Cauza Bobeș c. României privind lipsa audierii reprezentantului societății prejudiciate

JurisClasor CEDO - Septembrie 2013, 16

Autor: Victor Horia Dimitrie Constantinescu
Categorie: Hotărâri relevante

I. Atenuarea regulii ”exclusiv sau determinant” În cauza Al-Khawaja și Tahery c. Regatul Unit[1] instanța europeană a avut de răspuns la întrebarea dacă regula „exclusiv sau determinant” este una absolută. Altfel spus, atunci când o condamnare se întemeiază în mod exclusiv sau determinant pe declarația unui martor pe care acuzatul n ...

Amânarea cauzei în apel pentru lipsă de apărare sau pentru imposibilitate de prezentare a acuzatului. Cauzele Sfez c. Franței și Henri Riviere si alții c. Franței

JurisClasor CEDO - Septembrie 2013, 16

Autor: Alexandra Hărăbor
Categorie: Hotărâri relevante

I. Cauza Sfez c. Franței (hotărârea din 25 iulie 2013, cauza nr. 53737/09) – Denunțarea de avocat a contractului de asistență juridică cu 10 zile înainte de termenul de judecată.  La data de 26 iulie 2007, în urma unei altercații, reclamantul, atacându-l pe vecinul său de parcare cu o grenadă cu gaz lacrimogen, a fost trimis in judecată si condamn ...

Adopția coparentală de către un cuplu homosexual. Un stat care trece dincolo de obligaţiile ce îi revin în temeiul art. 8 prin crearea unui drept, nu poate lua măsuri discriminatorii în sensul art. 14 din Convenţie - cauza X c. Austriei

JurisClasor CEDO - August 2013, 27

Autor: Roxana Călin
Categorie: Hotărâri relevante

În hotărârea din cauza X c. Austriei pronunțată la 19 februarie 2013, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a analizat plângerea a trei reclamante care s-au pretins victimele unei discriminări prin raportare la cuplurile heterosexuale, adopția coparentală de către un cuplu homosexual fiind juridic imposibil în dreptul austriac. Curtea în ana ...

Libertatea de exprimare implică dreptul de a vorbi în public cu privire la funcţionarea justiţiei, dar critica nu trebuie să depăşească anumite limite - cauza Morice c. Franţei

JurisClasor CEDO - Iulie 2013, 30

Autor: Dragoș Călin
Categorie: Hotărâri relevante

Încălcarea art. 6 din Convenţie în cauza Morice c. Franţei, hotărârea din 11 iulie 2013, cererea nr. 29369/10. În circumstanţele speţei (un judecător îşi declarase, într-un cadru oficial, respectiv Adunarea generală a judecătorilor de la Curtea de Casaţie din Paris, sprijinul faţă de un judecător de instrucţie aflat în conflict cu reclaman ...

Lipsa discriminării în ce privește incapacitatea specială a cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor proprietate privată pe teritoriul României, anterior revizuirii Constituției din 2013-decizia de inadmisibilitate Helmut Merschdorf și alții c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2013, 30

Autor: Dragoș Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 21 mai 2013, din cauza Helmut Merschdorf și alții împotriva României (cererea nr. 31918/08), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 12 adițional la Convenție în soluționarea plângerii unor reclamanți care au invocat refuzul autorităților administrative naționale, confir ...

Aplicarea unei amenzi penale reclamantului şi obligarea acestuia la despăgubiri pentru calomnie săvârşită prin presă „fără ca instanţa naţională să fi acordat atenţie contextului” în care au fost făcute afirmaţiile-încălcarea art. 6 şi 10 din Convenţie în cauza Niculescu-Dellakeza c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 14

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

  Prin hotărârea din 23 martie 2013 pronunţată în cauza Niculescu-Dellakeza c. României (cererea nr. 5393/04), Curtea a constatat, pe de o parte, încălcarea art. 10 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională, fără a lua în considerare contextul în care a fost publicat articolul, l-a condamnat pe reclamant pentru săvârşirea infrac ...

Decizia de inadmisibilitate din cauzele Eugen Iorga împotriva României și Ioan Moldovan împotriva României. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unui număr redus de hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar celor din cauzele reclamanților

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 09

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 9 aprilie 2013, din cauzele Eugen Iorga împotriva României (cererea nr. 15350/05) și Ioan Moldovan împotriva României (cererea nr. 19452/05), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par. 1 și 14 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, sub aspectul pretinsei d ...

<<<34567891011>>>