Toate categoriile

Abilitatea Curții Europene a Drepturilor Omului de a asigura accesul efectiv la procedurile sale pentru persoanele cu dizabilități

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2014, 29

Autor: Chibulcutean Diana, David Iulia Diana, Adrian Boantă
Categorie: Articole de specialitate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, renumită ca fiind cel mai ardent apărător al drepturilor omului, înfruntă noi provocări procedurale datorită primului caz adus în fața Curții Europene cu privire la accesul la protecția instituită de aceasta, împotriva încălcării abuzive a drepturilor persoanelor instituționalizate cu dizabilități, care nu sunt capabi ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Marinel Costuț împotriva României. Neîncălcarea dreptului de acces la un tribunal în cazul respingerii, pentru lipsa calității procesuale active, a unui acțiuni formulate de un angajat, prin care contesta în mod direct în instanță prevederile unui contract colectiv de muncă

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2014, 29

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 3 decembrie 2013 din cauza Marinel Costuț împotriva României (cererea nr.41547/08) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art.6 din Convenție, în ce privește dreptul de acces la o instanță în cazul respingerii, pentru lipsa calității procesuale active, a unui acțiuni formulate de un angajat, prin ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Agneta Majtenyi și Ildiko Majteneyi împotriva României. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unei singure hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar celei din cauza reclamantelor

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2014, 29

Autor: Roxana Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 3 decembrie 2013 din cauza Agneta Majtenyi și Ildiko Majteneyi împotriva României (cererea nr.28285/05) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art.6 par.1 și 14 din Convenție și a art.1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenție, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, în materia anulării ...

Cauza Vartic c. României (nr. 2), hotărârea Secţiei a III-a din 17 decembrie 2013 (cererea nr. 14150/08)

JurisClasor CEDO - Decembrie 2013, 30

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 9 din Convenţie întrucât autorităţile naţionale nu au asigurat reclamantului o dietă vegetariană în acord cu exigenţele religiei budiste practicate de acesta. Neîncălcarea art. 3 din Convenţie, autorităţile naţionale asigurând reclamantului un tratament medical adecvat afecţiunilor sale. 1. Situaţia de fapt În prezent ...

Modificarea articolului 47 din Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Decembrie 2013, 18

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în ciuda popularității sale, se confruntă deseori cu o înțelegere trunchiată din partea reclamanților a funcției și competenței sale. De mai mulţi ani Curtea este copleşită de numărul de cereri individuale, majoritatea lor (peste 90%) fiind, însă, respinse fără a fi examinate pe fond pentru că nu îndeplinesc criteri ...

Motivarea acţiunii civile disjunse de acţiunea penală în cazul în care pe latură penală s-a dispus încetarea procesului penal întrucât inculpatul a decedat ori s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2013, 30

Autor: Lavinia Cîrciumaru, Cristina Radu
Categorie: Hotărâri relevante

În soluţionarea acţiunii civile disjunse de acţiunea penală în care s-a pronunţat o soluţie de încetare a procesului penal întrucât inculpatul a decedat ori s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, este necesară potrivit legii române, analizarea elementelor răspunderii civile delictuale: fapta ilicită, prejudiciul cauzat, leg ...

Ingerința în dreptul la liberă exprimare. Considerații privind incriminarea insultei și calomniei în dreptul penal român

JurisClasor CEDO - Octombrie 2013, 31

Autor: George-Marius Mara
Categorie: Articole de specialitate

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al individului, cu o aplicație specifică în domeniul mass media, ocrotit ca atare de Curtea Europeană de la Strasbourg din a cărei jurisprudență constantă reiese importanța deosebită a libertății presei în  orice societate democratică. Această libertate nu este însă una absolută, ea implicând unele rest ...

Aplicarea revirimentului jurisprudențial Al-Khawaja și Tahery c. Regatului Unit și rejudecarea la nivel național a cauzei reclamantului Tahery. Cauza Bobeș c. României privind lipsa audierii reprezentantului societății prejudiciate

JurisClasor CEDO - Septembrie 2013, 16

Autor: Victor Horia Dimitrie Constantinescu
Categorie: Hotărâri relevante

I. Atenuarea regulii ”exclusiv sau determinant” În cauza Al-Khawaja și Tahery c. Regatul Unit[1] instanța europeană a avut de răspuns la întrebarea dacă regula „exclusiv sau determinant” este una absolută. Altfel spus, atunci când o condamnare se întemeiază în mod exclusiv sau determinant pe declarația unui martor pe care acuzatul n ...

Amânarea cauzei în apel pentru lipsă de apărare sau pentru imposibilitate de prezentare a acuzatului. Cauzele Sfez c. Franței și Henri Riviere si alții c. Franței

JurisClasor CEDO - Septembrie 2013, 16

Autor: Alexandra Hărăbor
Categorie: Hotărâri relevante

I. Cauza Sfez c. Franței (hotărârea din 25 iulie 2013, cauza nr. 53737/09) – Denunțarea de avocat a contractului de asistență juridică cu 10 zile înainte de termenul de judecată.  La data de 26 iulie 2007, în urma unei altercații, reclamantul, atacându-l pe vecinul său de parcare cu o grenadă cu gaz lacrimogen, a fost trimis in judecată si condamn ...

Adopția coparentală de către un cuplu homosexual. Un stat care trece dincolo de obligaţiile ce îi revin în temeiul art. 8 prin crearea unui drept, nu poate lua măsuri discriminatorii în sensul art. 14 din Convenţie - cauza X c. Austriei

JurisClasor CEDO - August 2013, 27

Autor: Roxana Călin
Categorie: Hotărâri relevante

În hotărârea din cauza X c. Austriei pronunțată la 19 februarie 2013, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a analizat plângerea a trei reclamante care s-au pretins victimele unei discriminări prin raportare la cuplurile heterosexuale, adopția coparentală de către un cuplu homosexual fiind juridic imposibil în dreptul austriac. Curtea în ana ...

<<<34567891011>>>