Toate categoriile

Afirmaţii grave făcute prin presă la adresa unui procuror privind pretinse acte de corupţie şi falsificarea unor rechizitorii - încălcarea art. 8 din Convenţie în cauza Lavric c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2014, 31

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

Prin hotărârea din 14 ianuarie 2014, pronunţată în cauza Lavric c. României (cererea nr.22231/05), Curtea a constatat încălcarea art. 8 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională nu a sancţionat afirmaţiile calomnioase ale unui jurnalist la adresa reclamantei în legătură cu funcţia sa de procuror.   1. Situaţia de fapt Reclamanta, proc ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Lefter împotriva României. Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de Noul Cod de procedură civilă. Neîncălcarea art. 6 și 13 din Convenţie

JurisClasor CEDO - Mai 2014, 24

Autor: Roxana Maria Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 15 aprilie 2014, din cauza Lefter împotriva României (cererea nr. 66268/13), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 și 13 din Convenţie. S-a reținut că procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată, reglementată de art. 200 din Noul Cod de procedură civilă (NCPC), nu se substituie u ...

Cauza Kattan împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 21 ianuarie 2014, cererea nr. 26850/11

JurisClasor CEDO - Aprilie 2014, 30

Autor: Iulian Bălan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Respingerea ca vădit nefondată a plângerii privind art. 6 din Convenţie, întrucât instanţa şi-a îndeplinit obligaţia pozitivă de a face demersuri pentru a asigura prezenţa inculpatului în instanţă.   1. Situaţia de fapt Reclamantul este un cetăţean sirian cu reşedinţa în Ţăndărei. La data de 11 octombrie 2007 a fost trimis î ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Sindicatul Pro Asistență Socială împotriva României. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, ca urmare a refuzului Curții de Apel Timișoara de a trimite o întrebare preliminară Curții de Justiție a Uniunii Europene

JurisClasor CEDO - Aprilie 2014, 30

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 6 martie 2014, din cauza Sindicatul Pro Asistență Socială împotriva României (cererea nr. 24456/13), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par. 1 din Convenție, ca urmare a refuzului Curții de Apel Timișoara de a trimite o întrebare preliminară Curții de Justiție a Uniunii Europene. Prezenta ...

Cauza Grigore împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 11 februarie 2014, cererea nr. 30745/04

JurisClasor CEDO - Aprilie 2014, 30

Autor: Iulian Bălan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Tardivitatea plângerii privind art. 5 par. 1, 3 şi 5 din Convenţie, întrucât sesizarea Curţii s-a făcut la mai mult de 6 luni de la încetarea detenţiei. Inadmisibilitatea plângerii privind art. 5 par. 1 lit. e din Convenţie, întrucât este vădit nefondată. Inadmisibilitatea plângerii privind art. 10 din Convenţie,  întruc&aci ...

Cauza Panait împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 26 noiembrie 2013, cererea nr. 52197/09

JurisClasor CEDO - Martie 2014, 31

Autor: Iulian Bălan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Inadmisibilitatea ratione personae a plângerii privind încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie, întrucât România nu poate fi considerată responsabilă de arestarea reclamantei. Inadmisibilitatea ratione materiae a plângerii privind încălcarea art. 6 din Convenţie, întrucât art. 6 nu garantează dreptul de a face să fie urmăriţi sau ...

Cauza Brée împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 3 decembrie 2013, cererea nr. 43515/12

JurisClasor CEDO - Martie 2014, 31

Autor: Iulian Bălan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe art. 6 par. 1 din Convenţie, privind lipsa citării, absenţa unui interpret, durata procesului şi lipsa de imparţialitate a instanţelor, întrucât este vădit nefondată. Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe art. 8 din Convenţie, privit separat şi în combinaţie cu art. 14 din Convenţie, privind ner ...

Inadmisibilitatea plângerii privind încălcarea art. 8 din Convenţie prin interceptarea convorbirilor telefonice de către Serviciul Român de Informaţii, pentru neepuizarea căilor de atac interne – decizia de inadmisibilitate în cauza Tender c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2014, 31

Autor: Iulian Bălan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Cauza Tender împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 17 decembrie 2013, cererea nr. 19806/06 - Inadmisibilitatea plângerii privind încălcarea art. 8 din Convenţie prin interceptarea convorbirilor telefonice de către Serviciul Român de Informaţii, întrucât nu au fost epuizate căile de atac interne.   1. Situaţia de fapt Reclam ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Sorin Ștefan Roșca Stănescu c. României. Lipsa unei ingerințe în libertatea de exprimare a unui ziarist în situația în care Ministrul Justiției i-a solicitat să nu se mai pronunțe asupra unor chestiuni legate de justiție, întrucât făcea obiectul unei proceduri judiciare penale

JurisClasor CEDO - Februarie 2014, 21

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 28 ianuarie 2014 din cauza Sorin Ștefan Roșca Stănescu împotriva României (cererea nr. 49357/08) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 și 10 din Convenție. Prezentarea deciziei Procesul penal împotriva reclamantului În 2004 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva r ...

Abilitatea Curții Europene a Drepturilor Omului de a asigura accesul efectiv la procedurile sale pentru persoanele cu dizabilități

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2014, 29

Autor: Chibulcutean Diana, David Iulia Diana, Adrian Boantă
Categorie: Articole de specialitate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, renumită ca fiind cel mai ardent apărător al drepturilor omului, înfruntă noi provocări procedurale datorită primului caz adus în fața Curții Europene cu privire la accesul la protecția instituită de aceasta, împotriva încălcării abuzive a drepturilor persoanelor instituționalizate cu dizabilități, care nu sunt capabi ...

<<<2345678910>>>