Toate categoriile

Hotărârea pronunţată de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului la data de 17 iulie 2014 în cauza Centrul pentru Resurse Juridice (în numele lui Valentin Câmpeanu) împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2014, 07

Autor: Gabriel Caian
Categorie: Hotărâri importante

Respingerea excepţiei lipsei de competenţă ratione personae în legătură cu Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), ridicată de guvern – dezlegarea unei importante probleme de drept; Încălcarea dreptului la viaţă prin plasarea victimei în Spitalul Poiana Mare, care din cauza condiţiilor materiale şi a lipsei echipamentului necesar, precum şi a unui personal m ...

Pierderea dreptului la pensie de serviciu ca urmare a condamnării penale a magistraților pentru infracțiuni de corupție. Conformitatea măsurii cu dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție

JurisClasor CEDO - August 2014, 04

Autor: Ionuț Militaru
Categorie: Articole de specialitate

1. Aplicabilitatea ratione materiae a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție În ceea ce privește existența unui „bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr 1 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, raportat la condiționarea prin lege a acordării dreptului la pensie de inexistența unei condamnări penale, Curtea Europeană a observat ...

Cauza Dhahbi c. Italiei. Obligația instanței de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție

JurisClasor CEDO - Iulie 2014, 31

Autor: Dragoș Călin
Categorie: Hotărâri relevante

Printr-o hotărâre pronunțată la 8 aprilie 2014, în cauza Dhahbi c. Italiei, cererea nr. 17120/09, CEDO a constatat că Italia a încălcat art. 6 par. 1 (dreptul la un proces echitabil) și art. 14 (intedicția discriminării) combinat cu art. 8 din Convenție (dreptul la respectarea vieții private și de familie), întrucât instanțele au nesocotit obligația de ...

Decizia de inadmisibilitate în cauza Ralu Traian Filip c. României. Ziarist obligat la daune morale pentru o campanie de presă. Faptul că aceeași instanță a decis succesiv în două căi de atac în același dosar nu ridică o problemă pe tărâmul art. 6 CEDO, sub condiția existenței unor complete de judecată distincte

JurisClasor CEDO - Iunie 2014, 20

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 27 mai 2014, din cauza Ralu Traian Filip împotriva României (cererea nr. 46131/06), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 10 din Convenție, pentru obligarea de instanțele interne a unui ziarist la despăgubiri materiale, pentru o campanie de presă desfășurată împotriva unui procuror, pe parcursul m ...

Scurgerea în presă a convorbirilor interceptate. Condițiile detenției pe parcursul arestării preventive a reclamantului. Menținerea în mod justificat a măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 1 an, 3 luni și 19 zile - cauza Voicu c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2014, 11

Autor: Victor Horia Dimitrie Constantinescu
Categorie: Hotărâri importante

1. Situaţia de fapt În hotărârea din data de 10 iunie 2014 pronunțată în cauza Voicu c. României (cererea nr. 22015/10), Curtea a reținut că, în data de 10 decembrie 2009, Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a început urmărirea penală împotriva reclamantului ...

Cauza Baka c. Ungariei, hotărârea din 27 mai 2014 - Încetarea mandatului de Preşedinte al Curţii Supreme din Ungaria. Încălcarea dreptului de acces la un tribunal și a libertăţii de exprimare

JurisClasor CEDO - Iunie 2014, 07

Autor: Gabriel Caian
Categorie: Hotărâri relevante

Schimbarea reclamantului din funcţia de Preşedinte al Curţii Supreme a Ungariei, prin norme tranzitorii ale noii legi fundamentale,adoptate de Parlament, în urma exprimării de către acesta a unor opinii critice faţă de reformele constituţionale şi legislative ce vizau sistemul judiciar şi statul de drept, constituie o încălcare a libertăţii de exprimare.   I. Ci ...

Neîncălcarea libertăţii de circulaţie a unui minor căruia i s-a interzis părăsirea ţării pe considerentul că ordonanţa preşedinţială de suplinire a consimţământului tatălui său, deşi era executorie, nu era una irevocabilă - cauza Şandru c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2014, 31

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 14 ianuarie 2014, pronunţată în cauza Şandru c. României (cererea nr.1902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins cererea reclamantului ca inadmisibilă, în temeiul art. 35 par.3 şi par.4 din Convenţie, apreciind că nu există o aparenţă de încălcare a dreptului reclamantului minor la liberă circulaţie, prin in ...

Afirmaţii grave făcute prin presă la adresa unui procuror privind pretinse acte de corupţie şi falsificarea unor rechizitorii - încălcarea art. 8 din Convenţie în cauza Lavric c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2014, 31

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

Prin hotărârea din 14 ianuarie 2014, pronunţată în cauza Lavric c. României (cererea nr.22231/05), Curtea a constatat încălcarea art. 8 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională nu a sancţionat afirmaţiile calomnioase ale unui jurnalist la adresa reclamantei în legătură cu funcţia sa de procuror.   1. Situaţia de fapt Reclamanta, proc ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Lefter împotriva României. Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de Noul Cod de procedură civilă. Neîncălcarea art. 6 și 13 din Convenţie

JurisClasor CEDO - Mai 2014, 24

Autor: Roxana Maria Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 15 aprilie 2014, din cauza Lefter împotriva României (cererea nr. 66268/13), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 și 13 din Convenţie. S-a reținut că procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată, reglementată de art. 200 din Noul Cod de procedură civilă (NCPC), nu se substituie u ...

Cauza Kattan împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 21 ianuarie 2014, cererea nr. 26850/11

JurisClasor CEDO - Aprilie 2014, 30

Autor: Iulian Bălan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Respingerea ca vădit nefondată a plângerii privind art. 6 din Convenţie, întrucât instanţa şi-a îndeplinit obligaţia pozitivă de a face demersuri pentru a asigura prezenţa inculpatului în instanţă.   1. Situaţia de fapt Reclamantul este un cetăţean sirian cu reşedinţa în Ţăndărei. La data de 11 octombrie 2007 a fost trimis î ...

<123456789>>>