Toate categoriile

Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. Romania

JurisClasor CEDO - Martie 2015, 30

Categorie: Hotărâri importante

Respingerea excepţiei incompatibilității ratione personae în legătură cu Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), invocată de guvern, având în vedere circumstanţele excepţionale ale cauzei şi gravitatea acuzaţiilor formulate, chiar dacă nu a primit procură pentru a acţiona în numele lui Valentin Câmpeanu şi chiar dacă acesta a decedat înainte de introduc ...

Neepuizarea căilor de atac interne, în situația invocării pentru prima oară a lipsei de imparțialitate a unor judecători ai instanței de recurs abia printr-o contestație în anulare formulată împotriva deciziei irevocabile prin care s-a soluționat cauza - decizia de inadmisibilitate în cauza Ion Sgaibă c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2015, 22

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 27 ianuarie 2015, din cauza Ion Sgaibă împotriva României (cererea nr. 6005/05), s-a constatat neepuizarea de reclamant a căilor de atac interne, acesta omițând să formuleze o cerere de recuzare a doi judecători care au participat atât la prima judecare a recursul său, cât și la rejudecarea acestuia, după admiterea unei c ...

Preda şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2015, 29

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, ca urmare a neexecutării hotărârii judecătoreşti de restituire parţială a bunului naţionalizat (cererea nr. 3736/03). Tardivitatea sesizării Curţii (cererea nr. 25821/03). Neepuizarea căilor de atac interne ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 (cererile nr. 9584/02, 33514/02, 38052/02 ...

Ratificarea de către România a Protocolului nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

JurisClasor CEDO - Decembrie 2014, 19

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Prin Legea nr. 157/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014, România a ratificat Protocolul nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale[1], încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013. Protocolul nr. 15 fusese semnat de România la data de 24 iunie 2013[2]. Odată cu intrarea sa în vigoare, adică ...

Beraru v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2014, 21

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie cu privire la condamnarea reclamantului de către instanţele interne, fără a i se acorda acestuia posibilitatea de a îşi efectua o apărare efectivă, şi motivarea hotărârii în mod determinant pe probe nefiabile. ...

Abordarea încălcărilor sistemice și structurale ale drepturilor omului în jurisprudența CEDO. Procedura hotărârii-pilot

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2014, 19

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Articole de specialitate

S-a spus de multe ori că „CEDO este victima propriului succes”, sintagmă care se traduce prin aceea că atât numărul de cereri, cât și numărul de hotărâri pronunțate a crescut exponențial în ultimii ani. Ceea ce se spune mai puțin însă este că marea parte a acestor cereri o constituie așa-zisele „cereri repetitive”, care îș ...

Stelian Roșca v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2014, 05

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie, întrucât reclamantul a fost privat de libertate în mod ilegal în datele de 29 noiembrie şi 6 decembrie 2001. Încălcarea art. 5 par. 5 din Convenţie, deoarece reclamantul nu a beneficiat la nivel intern de un drept efectiv la despăgubire pentru detenţia sa ilegală. Încălcarea art. 13 coroborat cu art. 8 din Conven ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Elena Petraşcu c. României. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, în situația calificării de instanța de judecată a căii de atac, denumită de parte apel, ca recurs, după ce s-a oferit posibilitatea părților, în ședință publică, să formuleze apărări cu privire la acest fapt

JurisClasor CEDO - Octombrie 2014, 29

Autor: Roxana Maria Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 30 septembrie 2014, din cauza Elena Petraşcu împotriva României (cererea nr. 1197/11), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par. 1 din Convenție, în situația calificării de instanța de judecată a căii de atac, denumită de parte drept apel, ca fiind recurs, după ce s-a oferit posibilitatea pă ...

Oțet v. Romania

JurisClasor CEDO - Septembrie 2014, 15

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, în materie penală, prin obligarea reclamantului la plata majorărilor de întârziere în latura civilă a unui proces penal privind o infracţiune de evaziune fiscală, în urma constituirii ca parte civilă a Ministerului Finanţelor Publice în afara termenului legal, şi prin neexaminarea de către instanţa de recurs a motivelor ...

Paralelă între principiul repartizării aleatorii a dosarelor și principiul continuității completului de judecată. Jurisprudența CEDO privind legala compunere a instanței de judecată, ca garanție a dreptului de acces la un tribunal independent și imparțial

JurisClasor CEDO - August 2014, 14

Autor: Ionut Militaru
Categorie: Articole de specialitate

În practică se face deseori confuzie între principiul repartizării aleatorii a dosarelor și principiul continuității completului de judecată, deși distincția este evidentă la o analiză atentă. Întrucât normele de organizare judiciară sunt asemănătoare în materie penală cu cele din materie civilă, iar dosarele civile au o proporție cantitativă consi ...

<12345678>>>