Toate categoriile

Eliberarea din funcţie ca urmare a declanşării unei proceduri penale. Lipsa de claritate a prevederilor legale şi a unor garanţii jurisdicţionale suficiente împotriva arbitrariului. Încălcarea art. 6 şi art. 8 din Convenţie - Hotărârea Milojević s.a. c. Serbiei

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2016, 30

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o decizie recentă, pronunţată în cauza Milojević şi alţii c. Serbiei[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să analizeze din nou încetarea raporturilor de serviciu ca ingerinţă în dreptul la respectarea vieţii private protejat de art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea s-a oprit & ...

Neîncălcarea dreptului la viaţă privată şi corespondenţă în cazul accesării şi verificării de angajator a contului profesional Yahoo Messenger utilizat de un angajat al său

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2016, 14

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

Prin hotărârea din 12 ianuarie 2016, pronunţată în cauza Bărbulescu c. României (cererea nr. 61496/08), Secţia a IV-a a Curţii Europene a Drepturilor Omului a constatat că nu a fost încălcat art. 8 din Convenţie privitor la viaţă privată şi corespondenţă în cazul în care angajatorul privat monitorizează comunicările realizate de un angajat al ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza George Dumitrean c. României. Concedierea unui angajat care ocupă o funcţie eligibilă într-un sindicat, determinată de desfiinţarea locului de muncă. Inexistenţa unei ingerinţe care să afecteze în substanţa sa dreptul la liberă asociere sindicală - art. 11 par. 1 din Convenţie

JurisClasor CEDO - Decembrie 2015, 22

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Într-o decizie de inadmisibilitate recentă[1], pronunţată în cauza George Dumitrean c. României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat problema posibilităţii concedierii unui angajat care ocupă o funcţie eligibilă într-un sindicat din perspectiva dreptului la liberă asociere sindicală, protejat de art. 11 par.1 din Convenţie, atunci când conce ...

Mischie v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2015, 21

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, deoarece instanţa de recurs a dispus condamnarea inculpatului fără audierea martorilor audiaţi de instanţa de fond. ...

Zaieţ v. Romania

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 18

Categorie: Hotărâri importante

Anularea adopţiei, după 31 de ani de când aceasta se încheiase, la cererea surorii adoptatei, a constituit o ingerinţă nejustificată în dreptul reclamantei la respectarea vieţii sale de familie, garantat de art. 8 din Convenție. Anularea unei adopţii trebuie să aibă ca suport considerente suficiente şi cu greutate nu numai în interesul copilului, dar care să r ...

Cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate pentru tratamentul medical în alt stat. Lipsa aprobării administrative prealabile. Inexistenţa unei speranţe legitime în sensul art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 15

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o hotărâre recentă[1], pronunţată în cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate de un asigurat pentru tratamentul de care beneficiază în străinătate, din perspectiva necesităţii existenţei unei ...

Decizia de inadmisibilitate din 22 septembrie 2015 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Cristian Borcea c. României, cererea nr. 55959/14

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 15

Autor: Victor Horia Dimitrie Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Respectarea dreptului la un proces echitabil de către instanțele naționale. Transformarea recursului în cale extraordinară de atac. Existența unei legi clare și previzibile cu privire la modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile. Soluționarea divergențelor jurisprudențiale cu privire la legea penală mai favorabilă   Situația de fapt Reclamantul Cristian B ...

Hotărârea CEDO în cauza Korošec c. Sloveniei. Drepturi de asigurări sociale acordate în considerarea stării de invaliditate. Posibilitatea de a contesta concluziile comisiei medicale. Încălcarea principiului egalităţii armelor prin respingerea cererii de a fi desemnat un expert independent în cauză

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 12

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o hotărâre recentă[1], pronunţată în cauza Korošec c. Sloveniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să examineze din nou problema posibilităţii de contestare a deciziilor medicale prin care se stabileşte existenţa şi gradul unei stări de invaliditate. În această cauză, Curtea a analizat respectarea principiului egalităţii arm ...

Folosirea în procesul penal a declarației unui coinculpat, date în fața organelor de poliție, în lipsa unui avocat - cauza Mateiuc c. României, hotărârea din 28 aprilie 2015, cererea nr. 48968/08

JurisClasor CEDO - Septembrie 2015, 21

Autor: Cristi Ghigheci
Categorie: Hotărâri importante

Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, prin folosirea declarației unui coinculpat, date în fața organelor de poliție, în lipsa unui avocat. 1. Situaţia de fapt Reclamantul era inspector în cadrul Direcției Finanțelor Publice din județul Olt. La data de 3 iulie 2006, G.S., un coleg al reclamantului a fost prins în flagrant când primea o sumă ...

Pop şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Septembrie 2015, 10

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par.1 din Convenţie întrucât nu a fost respectată cerinţa independenţei şi imparţialităţii instanţei interne, prin faptul că reclamanţii civili au fost judecaţi de un tribunal militar. ...

<123456>>>