<<< Toate categoriile

Hotărâri importante

CEDO. Cauza Văleanu și alții c. României. Menținerea ineficacității mecanismului de restituire în ceea ce privește bunurile confiscate sau naționalizate de regimul comunist, în pofida noilor remedii introduse în temeiul Legii nr. 165/2013, care determină sarcini disproporționate

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2023, 15
Rezumatul hotărârii Secției a IV-a din 8 noiembrie 2022, cererile nr. 59012/17 și alte 29 (paragrafe relevante, traducere de Roxana Maria Căllin, judecător la Tribunalul București)   Contextul general La 12 octombrie 2010, Curtea a adoptat o hotărâre pilot în cauza Maria Atanasiu și alții împotriva României (nr. 30767/05 și 33800/06, 12 octom ...

Neîncălcarea dreptului la viaţă privată şi corespondenţă în cazul accesării şi verificării de angajator a contului profesional Yahoo Messenger utilizat de un angajat al său

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2016, 14
Prin hotărârea din 12 ianuarie 2016, pronunţată în cauza Bărbulescu c. României (cererea nr. 61496/08), Secţia a IV-a a Curţii Europene a Drepturilor Omului a constatat că nu a fost încălcat art. 8 din Convenţie privitor la viaţă privată şi corespondenţă în cazul în care angajatorul privat monitorizează comunicările realizate de un angajat al ...

Mischie v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2015, 21
Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, deoarece instanţa de recurs a dispus condamnarea inculpatului fără audierea martorilor audiaţi de instanţa de fond. ...

Zaieţ v. Romania

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 18
Anularea adopţiei, după 31 de ani de când aceasta se încheiase, la cererea surorii adoptatei, a constituit o ingerinţă nejustificată în dreptul reclamantei la respectarea vieţii sale de familie, garantat de art. 8 din Convenție. Anularea unei adopţii trebuie să aibă ca suport considerente suficiente şi cu greutate nu numai în interesul copilului, dar care să r ...

Folosirea în procesul penal a declarației unui coinculpat, date în fața organelor de poliție, în lipsa unui avocat - cauza Mateiuc c. României, hotărârea din 28 aprilie 2015, cererea nr. 48968/08

JurisClasor CEDO - Septembrie 2015, 21
Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, prin folosirea declarației unui coinculpat, date în fața organelor de poliție, în lipsa unui avocat. 1. Situaţia de fapt Reclamantul era inspector în cadrul Direcției Finanțelor Publice din județul Olt. La data de 3 iulie 2006, G.S., un coleg al reclamantului a fost prins în flagrant când primea o sumă ...

Pop şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Septembrie 2015, 10
Încălcarea art. 6 par.1 din Convenţie întrucât nu a fost respectată cerinţa independenţei şi imparţialităţii instanţei interne, prin faptul că reclamanţii civili au fost judecaţi de un tribunal militar. ...

Colac v. Romania

JurisClasor CEDO - August 2015, 31
Încălcarea art. 6 par. 3 lit. d) coroborat cu art. 6 par. 1 din Convenţie întrucât în nicio fază procesuală reclamantului nu i s-a dat ocazia să adreseze întrebări martorilor absenți în faza cercetării judecătorești, ce fuseseră audiați în faza urmăririi penale, martori ale căror declarații au avut o importanță considerabilă în stabilirea vinovăției ...

Ionuţ-Laurenţiu Tudor v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 27
Încălcarea art. 3 din Convenţie, în ceea ce priveşte condiţiile de la locul de detenţie, respectiv spaţiul personal mai mic decât limita recomandată de CPT. Încălcarea art. 5 par. 3 din Convenție, deoarece instanțele nu au motivat corespunzător prelungirea măsurii arestării preventive. Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție deoarece judecătorii care au so ...

Naidin v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 25
Neîncălcarea art. 8 coroborat cu art. 14 din Convenţie, ca urmare a refuzului autorităţilor de a-l înscrie pe reclamant pe lista membrilor corpului de rezervă al subprefecţilor şi a interdicţiei de reintegrare în funcţia publică, din cauza colaborării sale cu poliţia politică a regimului comunist. ...

Mateescu v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 25
Încălcarea art. 8 din Convenţie, respectiv a dreptului la respectarea vieţii private, ca urmare a lipsei de previzibilitate a dispoziţiilor legale care reglementează exercitarea profesiei de avocat de o persoană care exercita și profesia de medic. Includerea activităţilor de natură profesională sau comercială în noţiunea de viaţă privată[1].   ...

12345>