<<< Toate categoriile

Raportul anual pentru 2010 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)


JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 16

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) anunţă apariţia Raportului anual ce analizează situaţia drepturilor fundamentale la nivelul UE, în 2010, prezentând în linii mari principalele evoluţii juridice şi politice la nivel european şi naţional.

Raportul redă, totodată, şi angajamentele internaţionale în materie de drepturi fundamentale, ce revin statelor membre UE. Acesta prezintă domeniile în care guvernele au rezultate pozitive, situaţiile în care drepturile nu sunt puse corespunzător în practică şi descrie activitatea Agenţiei. Raportul se bazează, în principal, pe cercetările şi informaţiile proprii FRA, obţinute de la reţeaua sa de experţi naţionali, dar şi pe informațiile publicate de guverne, organisme de cercetare şi organizaţii internaţionale. Raportul acoperă acele aspecte referitoare la drepturi fundamentale, care fac parte din Cadrul Multianual al Agenţiei, precum: situaţia minorităţii rrome în UE, azilul, imigraţia şi integrarea, controlul vamal şi politica vizelor, drepturile minorilor, egalitatea şi nediscriminarea, rasismul şi discriminarea etnică, participarea cetăţenilor la funcţionarea democratică a Uniunii, accesul la o justiţie eficientă şi independentă, protecţia victimelor şi alte obligaţii internaţionale.

 

Disponibile on-line la www.fra.europa.eu :

- Fundamental rights: challenges and achievements in 2010 (Drepturile fundamentale: provocări şi realizări în 2010) – Raportul anual FRA (se poate descărca atât integral, cât şi pe capitole tematice)

- Fundamental rights: key legal and policy developments in 2010 (Drepturile fundamentale: evoluţiile juridice şi politice esenţiale din 2010) oferă o sinteză a raportului complet (EN, FR)

- Comunicatul de presă

- Documentul Întrebări şi Răspunsuri (22 de limbi)