<<< Toate categoriile

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Acţiuni judiciare blocate de imunitatea parlamentară


JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 10

În cauza CEDO Onorato c. Italiei (24 mai 2011, nr. 26218/06), imposibilitatea pentru un magistrat de a acţiona în judecată pentru calomnie un deputat din Parlamentul italian a fost considerată de Curte ca reprezentând o încălcare a dreptului de acces la o instanţă.

Prin intermediul presei, parlamentarul şi-a exprimat suspiciunile asupra magistratului care a luat parte la procedura penală în cadrul căreia parlamentarul a fost condamnat pentru delicte de natură fiscală, iar procedura iniţiată de magistrat a fost întreruptă după ce Senatul a adoptat o decizie în care se menţiona că problemele litigioase privitoare la parlamentari erau «acoperite de imunitatea prevăzută de art.  68 par. 1 din Constituţia italiană».

În baza unei jurisprudenţe bine conturate, Curtea europeană a condamnat statul italian, reţinând că imunitatea parlamentară «urmăreşte să asigure libertatea de exprimare a reprezentanţilor poporului şi să împiedice ca anchete care nu sunt imparţiale să submineze funcţia parlamentară», nu intră în conflict cu exigenţele convenţionale, însă, în speţă, afirmaţiile parlamentarului «nu erau în legătură cu exerciţiul funcţiei parlamentare». Mai mult, acestea vizau modalitatea în care reclamantul îşi exercitase activitatea judiciară şi punea sub semnul îndoielii imparţialitatea şi obiectivitatea magistratului, din cauza presupuselor convingeri politice. Deputatul «nu a exprimat opinii de natură politică referitoare la raportul dintre puterea executivă şi cea judecătorească, ci a atribuit comportamente precise şi abateri reclamantului» şi, de aceea, Curtea a reţinut că nu poate fi justificată negarea accesului în justiţie pe motiv că disputa putea fi de natură politică sau legată de activitatea politică.

 

Jurisprudenţă relevantă:

Cu privire la imunitatea parlamentară:

Kart c. Turciei, nr. 8917/05 (eng); C.G.I.L. şi Cofferati c. Italiei, nr. 46967/07; Cordova c. Italiei nr. 1,nr. 40877/98(eng); Cordova c. Italiei nr. 2,nr. 45649/99 (eng).

Cu privire la autonomia instituţională a Parlamentului şi limitele acestei autonomii:

Savino şi alţii c. Italiei, nr. 17214/05, 20329/05 şi 42113/04; Birk-Levy c. Franţei, nr. 39426/06.

Cu privire la organizarea constituţională şi standardele de convenţionalitate: 

Paksas c. Lituaniei, nr. 34932/04; Társaság a Szabadságjogokért c. Ungarieinr. 37374/05 (eng); Sejdić şi Finci c. Bosniei-Herţegovina, nr. 27996/06 şi 34836/06 (eng); Tănase c. Moldovei, nr. 7/08 (eng).