Weigel v. Romania


Reclamantul: Weigel
Statul parat: Romania
Numar cerere: 35303/03
Emitent: Sectia 3
Data pronuntarii: 2007-03-08
Cuvinte cheie: Drept de proprietate imobil naţionalizat despăgubiri Legea nr. 112/1995 Legea nr. 10/2001 Legea nr. 247/2005 privare de bun chiriaş-cumpărător bună-credinţă Decretul nr. 92/1950 anulare certificat moştenitor cerere de intervenţie art. 49 şi următoarele C.pr.civ. tranzacţie proces echitabil imparţialitate

Solutii

Rezumat hotarare

Forma sintetizata in limba romana

Analiza raspunderii si a consecintelor
Niciun document nu a fost incarcat pentru aceasta sectiune.