Aldea v. Romania Numar: 36992/03
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2008-01-24
Emitent: Sectia3

Alecu v. Romania Numar: 28194/03
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2010-07-27
Emitent: Sectia3

Alexandra Maria Popescu v. Romania Numar: 9684/04
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2010-01-12
Emitent: Sectia3

Alexandru Marius Radu v. Romania Numar: 34022/05
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2009-07-21
Emitent: Sectia3

Ali v. Romania Numar: 20307/02
Solutii Rezumat Cuvinte cheie Forma sintetizata 2010-11-09
Emitent: Sectia3