Texte de bază

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
Declaraţia de la Interlaken
Legea nr. 30/1994 pentru ratificarea Convenţiei de către România
Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile si politice

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile si politice - Protocol facultativ

Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale si culturale

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei

Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii

Convenţia cu privire la drepturile copilului

Convenţia cu privire la drepturile copilului - Protocol facultativ

Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii

Convenţia privind Statutul refugiaţilor

Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante